Aktualności podatkowe tygodnia: Dla kogo odwrotne opodatkowanie?

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner / Attorney-at-law

Od 1 stycznia 2017 roku usługi budowlane, które świadczą podwykonawcy, są objęte odwrotnym obciążeniem podatkiem od towarów i usług (VAT). Wielu przedsiębiorców nie rozumie nowych regulacji. Problem tym bardziej nasili się na wiosnę, kiedy w branży budowlanej nastąpi wyraźne ożywienie, a świadomość o odwrotnym opodatkowaniu wciąż stoi w miejscu.

Odpowiedzialny biznes nie ma premii w VAT

Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) stwierdził, iż przedsiębiorcy nie mają uprawnienia do odliczenia VAT przy inwestycjach, których celem jest poprawa relacji z lokalną społecznością. Takie próby miały zwykle miejsce w sytuacji, gdy przedsiębiorca miał realizować projekt uciążliwy dla mieszkańców.


Osobne rozliczanie faktur od sprzedawcy

Krajowa Informacja Skarbowa wskazała, że przedsiębiorca, który zawarł umowę ramową na dużą ilość dostaw, nie jest zobligowany do sumowania poszczególnych zakupów. Może więc rozliczać je osobno, nie przekraczając przy tym 15 000 złotych – granicznej wartości transakcji, powyżej której wydatki muszą być realizowane z rachunku bankowego, aby zaliczyć je do kosztów.


Pomoc społeczna nie musi mieć kasy fiskalnej

Miejskie ośrodki pomocy społecznej pobierają opłaty za mieszkania chronione. Działają jednak wtedy jako organy władzy publicznej i tym samym nie są podatnikami VAT. Co za tym idzie, nie muszą posiadać kas fiskalnych.


Zawieszone zwroty VAT dla tysiąca firm

Sejmowa komisja gospodarki i rozwoju chciała wyjaśnień od Ministerstwa Finansów w sprawie zawieszenia zwrotów VAT dla przedsiębiorców. Okazuje się, że o ile w całym 2016 roku wstrzymane zwroty oscylowały wokół 3,5 miliarda złotych, to w 2017 roku kwota ta wynosi już 0,5 miliarda złotych. W zawieszeniu na zwroty oczekuje ponad tysiąc firm.

Autor tekstu: Patryk Szulc
Źródło informacji: TAXówka, 22.03.2017 r.

Wyróżniony ekespert

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner / Attorney-at-law

Formularz kontaktowy

    CGO Group

    CGO Group
    Anna Ślusarek
    Specjalista ds. administracyjnych
    Kancelaria CGO Legal CGO Finance