Aktualności podatkowe tygodnia – Czy można odwołać się od wyroku ostatecznego? Sprzedaż w zestawach, a ocena fiskusa.

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner / Attorney-at-law

Wyrok ostateczny nie zawsze jest nieodwołalny

Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyrokach z dnia 19 maja br., o sygn. III SA/Wa 1497-1498/1 orzekł, iż nowe dowody, które wyszły na jaw w danej sprawie mogą stanowić podstawę do wznowienia postępowania podatkowego, nawet gdy skarga czeka już na rozpatrzenie przez Naczelny Sąd Administracyjny. Sprawy dotyczyły spółki, która po nieprzychylnym dla niej wyroku sądu pierwszej instancji, złożyła skargę kasacyjną. Po tym, zdecydowała wnieść o wznowienie postępowania podatkowego. Spółka uznała bowiem, że pozyskanie nowych dowodów (którymi w tym przypadku były przesłuchania świadków), uprawnia ją do wniesienia o nadzwyczajny tryb postępowania.


Artysta rozlicza się korzystniej

Według interpretacji Izby Skarbowej w Katowicach, o sygn. IBPB-2-1/4511-170/16/MK autor, który sprzedaje swoje dzieła, uzyskuje przychody z praw majątkowych. Może je rozliczyć na preferencyjnych zasadach, stosując podwyższone, 50-proc. koszty uzyskania przychodu. Sprawa dotyczyła artystki, która okazjonalnie sprzedaje swoje dzieła takie jak obrazy malarskie lub tomiki wierszy i jak twierdzi, nie zajmuje się tym zawodowo.


Sprzedaż w zestawie nie do oceny fiskusa

Z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi o sygn. I SA/Łd 166/16 można wywnioskować, iż przedsiębiorca ma całkowite prawo do dowolnego kształtowania cen, bez względu na ocenę ekonomiczną fikusa wobec tychże czynności. Sprawa dotyczyła restauracji, która do swojej oferty wprowadziła sprzedaż po obniżonej cenie przekąsek i alkoholu w jednym zestawie. Sporną kwestią w tym wypadku było objęcie rabatem wyłącznie trunków alkoholowych, obciążonych 23 proc. VAT. Przystawki, docelowo objęte są natomiast stawką 5 proc. lub 8 proc. W ocenie urzędu podatkowego, takie działanie właściciela restauracji miało doprowadzić do uzyskania korzyści podatkowej. Sąd uznał jednak, iż fiskus nie ma uprawnień do tego, by analizować czy celem przedsiębiorcy jest dobro klienta, czy może maksymalizacja własnego dochodu.


Od działki nie ma nadpłaty

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w wyroku z dnia 28 kwietnia br. o sygn. I SA/Ol 121/16 orzekł, iż podatnik, który uregulował zaległość poprzez przeniesienie na Skarb Państwa lub gminę własności rzeczy o większej wartości niż kwota należnego podatku, nie może liczyć na zwrot nadwyżki przez Urząd. W sprawie chodziło o spółkę, która zalegała z podatkiem od nieruchomości. W celu wyrównania należności, spółka przeniosła prawo użytkowania wieczystego dwóch działek na gminę. Ze względu na to, iż wartość obu mieni nieruchomych przewyższała kwotę zobowiązania, spółka postanowiła wnieść o zwrot nadpłaty. Organ podatkowy odrzucił jednak wniosek motywując to faktem, iż w ten sposób podatnik uwolnił się od konieczności zapłaty daniny.

Wyróżniony ekespert

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner / Attorney-at-law

Formularz kontaktowy

    CGO Group

    CGO Group
    Anna Ślusarek
    Specjalista ds. administracyjnych
    Kancelaria CGO Legal CGO Finance