Aktualności podatkowe tygodnia – Czy zobowiązanie współmałżonka można rozliczyć w koszty firmy?

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner / Attorney-at-law

Fałszywa faktura nie zalicza się do kosztów podatkowych

Jak przypomina Naczelny Sąd Administracyjny w swoim wyroku o sygn. II FSK 1483/14, koszty z faktur wystawionych przez podmioty niemające związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, nie mogą zostac zaliczone przez przedsiębiorcę do kosztów podatkowych. Spór dotyczył podatnika, zajmującego się hurtową sprzedażą paliw. Według fiskusa poprzez zawyzenie kosztów podatkowych, przedsiębiorca nie urzeczywistnił przebiegu działalności gospodarczej.


Do dotacji nie nalicza się podatku

Jak wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie o sygn. III SA/Wa 1906/15, do dotowanej dostawy jabłek przez producentów rolnych objętych rosyjskim embargiem, VAT nie jest naliczany. Sprawa dotyczyła podatnika, będącego producentem warzyw i owoców.  Według Sądu, jeżeli warunkiem jeżeli warunkiem otrzymania pomocy finansowej jest nieodpłatne przekazanie dóbr, nie ma mowy o podstawie opodatkowania.


Małżeńskie zobowiązanie można rozliczyć na koszt firmy

Według interpretacji Izby Skarbowej w Poznaniu o sygn IBPB-2-2/4511-320/16/AK wydatki związane ze zobowiązaniem zaciągniętym wspólnie ze współmałżonkiem, mogą być rozliczone w kosztach firmy, jeżeli pożyczka zostanie przeznaczona na potrzeby działalności gospodarczej. Dodatkowo, w przypadku posiadania wspólnego majątku, bez znaczenia pozostaje fakt, czy zobowiązanie jest spłacane z konta żony lub męża.


Komornik nie może obciążać podatkiem

Jak wynika z uchwały Sądu Najwyższego o sygn. III CZP 34/16, jeżeli komornik nalicza VAT, to wówczas jego przychód zostaje o ten VAT pomniejszony. Według Sądu, jeżeli komornik nalicza koszt w kwocie 1000 zł, to dokładnie taką sumę musi pobrać.

Wyróżniony ekespert

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner / Attorney-at-law

Formularz kontaktowy

    CGO Group

    CGO Group
    Anna Ślusarek
    Specjalista ds. administracyjnych
    Kancelaria CGO Legal CGO Finance