Zwrot podatku z Malty? Pozorność czynności prawnej? Czytaj już dziś.

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner / Attorney-at-law

Koszty uzyskania przychodu – organizacja turnieju

W interpretacji podatkowej o sygn. IPTPB3/423-90/12-7/15-S/GG wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 23.12.2015 r. stwierdzono, że wydatki przeznaczone na organizację turnieju golfowego w celu promowania usług świadczonych przez organizatora wypełniają definicję kosztów uzyskania przychodów. Zatem w przyszłości pozwoli to podatnikom na zaliczenie w koszty wydatków poniesionych na organizację imprez mających na celupromowanie świadczonych przez siebie usług i zachęcanie do skorzystania z nich.

Uwaga na zwrot podatku z powiązanych kapitałowo spółek maltańskich

Spółki polskie, które są udziałowcami spółek maltańskich muszą liczyć się z opodatkowaniem zwrotu podatku CIT uzyskanym przez ww. spółki na Malcie. Opodatkowanie nastąpi na zasadach określonych w art. 12 ust. 1 polskiej ustawy o CIT. Potwierdził to Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji podatkowej o sygn. IBPB-1-2/4510-625/15/JW i IBPB-1-2/4510-624/15/BD z dnia 30 grudnia 2015 r.

Klauzula obejścia prawa podatkowego utrudni prowadzenie działalności gosp. w Polsce?

Projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej przygotowywany przez Ministerstwo Finansów ma obejmować wprowadzenie tzw. klauzuli obejścia prawa podatkowego. Celem owej klauzuli ma być przede wszystkim walka z transakcjami nastawionymi jedynie na uniknięcie opodatkowania. Przedstawiciele Konfederacji Lewiatan wskazują, że zmiany w przepisach pozwolą fiskusowi na zakwestionowanie każdej (nawet całkowicie legalnej) czynności dokonanej przez przedsiębiorcę, jeżeli mogłaby się z nią wiązać „korzyść podatkowa” o wartości powyżej 100 tys. zł rocznie.

Co z tą pozornością? Fiskus nie rozumie

Z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego o sygn. II FSK 3162/13 z dnia 20.01.2016 r. wynika, że pozorność – art. 199a Ordynacji podatkowej – na gruncie prawa podatkowego należy rozumieć w sposób cywilistyczny tj. czynności prawna musi zostać dokonana dla ukrycia innej czynności prawnej. Natomiast organ podatkowy użył instytucji pozorności do podważenia skutków optymalizacji podatkowej, która na gruncie przepisów prawa była całkowicie legalna. Co więcej, podatnicy chcieli wywołać dokładnie taki skutki prawne, jakie wynikały z czynności przez nich dokonanych. Tym samym, zdaniem Sądu, fiskus nie miał podstaw do kwestionowania tych transakcji posługując się art. 199a o.p.

Podatek bankowy już od lutego

W związku z podpisaniem przez Prezydenta RP w dniu 15 stycznia ustawy wprowadzającej podatek od niektórych instytucji finansowych, od lutego banki, ubezpieczyciele i firmy pożyczkowe będą co roku wpłacać do budżetu 0,44 proc. aktywów. Eksperci podkreślają, że stawka polskiego podatku jest najwyższa na świecie i może bardzo spowolnić akcję kredytową. Jej celem jest włączenie instytucji finansowych w finansowanie wydatków społecznych planowanych przez rząd (np. projekt 500+).

Wyróżniony ekespert

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner / Attorney-at-law

Formularz kontaktowy

    CGO Group

    CGO Group
    Anna Ślusarek
    Specjalista ds. administracyjnych
    Kancelaria CGO Legal CGO Finance