Liban rajem podatkowym? działalność twórców – informatyków – to wszystko w naszym dzisiejszym tax alercie.

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner / Attorney-at-law

Poszukiwanie nowych rajów podatkowych trwa

W wyniku zmian, które zachodzą zarówno w krajowym, jak i międzynarodowym prawie podatkowym przedsiębiorcy wciąż szukają nowych możliwości optymalizacji podatków płaconych w Polsce. Jednym z ostatnio najpopularniejszych rozwiązań jest ustanawianie polskich przedsiębiorców dyrektorami w spółkach libańskich. Dzięki korzystnym postanowieniom umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską a Libanem, wynagrodzenia dyrektorów są zwolnione z podatku w Polsce. Liban również nie rości sobie żadnych praw względem tych należności, stąd tak duża popularność tego rozwiązania.

Jak rozliczać podnajem w podatku VAT?

W interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy sygn. ITPP2/4512-1121/15/AD z dnia 19 stycznia 2016 r. stwierdzono, że podnajem na cele mieszkaniowe będzie również zwolniony z VAT – na tych samych zasadach jak najem. Zatem najemca, który wynajmuje nieruchomość na cele mieszkaniowe i zdecyduje się podnająć taką nieruchomość innej osobie, nie będzie musiał z tego tytułu rozliczać należnego podatku VAT. Wątpliwości dotyczyły sytuacji w której charakter mieszkalny nieruchomości wobec najemcy bezpośrednio nie występuje, gdyż podnajmuje on lokal innej osobie. Wobec braku wyraźnego uregulowania tej kwestii w przepisach, pozytywna interpretacja organu podatkowego zasługuje na pochwałę.

50% koszty uzyskania przychodów także wobec informatyków

Z ostatniego orzecznictwa podatkowego wynika, że korzystanie z 50% kosztów uzyskania przychodów możliwe jest także wobec informatyków pracujących na podstawie umów o dzieło. Przesłanką niezbędną dla zastosowania tej optymalnej podatkowo formuły jest spełnianie przez rezultat wykonywania umowy kryteriów „dzieła” określonego w prawie autorskim. Pamiętać należy, że także inne branże, w ramach których wykonuje się oryginalne i wyodrębnione dzieła mogą korzystać z tej podwyższonej stawki kosztowej.

Nagrody i premie pracownicze kosztem uzyskania przychodów

Do niedawna fiskus uznawał, że nagrody i premie pracownicze wypłacane osobom zatrudnionym w spółce mogą zostać uznane za dywidendę, co w konsekwencji prowadzi do niemożliwości zakwalifikowania takich należności do kosztów uzyskania przychodów. Jednak uchwała składu siedmiu sędziów NSA w sprawie o sygn. II FPS 5/15 przełamuje te niekorzystne stanowisko, uznając, że nagrody i premie pracownicze – jako świadczenia ze stosunku pracy – mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Poczęstunek dla kontrahentów to nie wydatki reprezentacyjne

NSA w wyroku z dnia 19 stycznia 2016 roku o sygn. II FSK 2657/13 uznał, że nie ma podstaw do nieuznawania za koszty uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zakup żywności (np. obiad) dla kontrahentów, jeżeli głównym celem tego zakupu nie jest poprawa wizerunku firmy. Pozwala to podatnikom urządzać poczęstunek dla kontrahentów i zaliczać go do kosztów uzyskania przychodów, z tym istotnym zastrzeżeniem, że owy poczęstunek nie będzie nastawiony na podniesienie rangi (reprezentację) firmy.

Wyróżniony ekespert

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner / Attorney-at-law

Formularz kontaktowy

    CGO Group

    CGO Group
    Anna Ślusarek
    Specjalista ds. administracyjnych
    Kancelaria CGO Legal CGO Finance