Bezpłatny audyt finansowy firmy

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner / Attorney-at-law

W portalu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pojawiła się nowa, przydatna aplikacja. Dzięki niej możliwe będzie sprawdzenie kondycji finansowej firmy.

System pokaże liczne wskaźniki finansowe, a co jeszcze ciekawsze – posiada funkcję ich porównania z konkurencją w ramach branży lub nawet w całym regionie. Beneficjentami tego rozwiązania są przede wszystkim małe firmy, ale także część podmiotów średniej wielkości.

Wiele z nich nie ma po prostu pieniędzy na zamówienie profesjonalnego, ale przy tym bardzo kosztownego audytu. Dlatego aplikacja jest bezpłatna i w założeniu ma pełnić rolę mechanizmu wczesnego ostrzegania. Oznacza to, że ułatwi ona oraz przyspieszy analizę tego, czy być może warto dokonać zmiany w stosowanych strategiach bądź modelach biznesowych.

Program dostępny jest dla wszystkich firm – małych, średnich, a także dużych. Nie ma również ograniczeń co do przypisanej przedsiębiorstwu kategorii w Polskiej Klasyfikacji Działalności. Ważną cechą obok bezpłatności jest anonimowość. Dzięki niej żaden podmiot korzystający z aplikacji nie pozna danych wprowadzonych przez pozostałe przedsiębiorstwa figurujące w systemie.

Internetowy audytor dostępny jest pod adresem: https://power.parp.gov.pl

Autor tekstu: Patryk Szulc
Źródło informacji: Inforfk.pl

Wyróżniony ekespert

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner / Attorney-at-law

Formularz kontaktowy

    CGO Group

    CGO Group
    Anna Ślusarek
    Specjalista ds. administracyjnych
    Kancelaria CGO Legal CGO Finance