Aktualności podatkowe tygodnia – Utrata dokumentów, a konieczność zapłaty PIT.

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner / Attorney-at-law

Najwięcej odlicza się w firmie

Jak wynika z interpretacji Izby skarbowej w Poznaniu o sygn. ILPB1/4511-1-361/16-3/IM,  przedsiębiorca, który łączy swoją działalność gospodarczą z umową o pracę, może rozliczyć w firmie wydatki związane z obiema formami zarobku. Sprawa dotyczyła lekarza, który ponosił wydatki niezależnie od  formy wykonywania zawodu. Do tych wydatków zaliczały się: obowiązkowe składki na rzecz samorządu lekarskiego, polisa OC, a także kursy i szkolenia zawodowe. Ze względu na to iż owe wydatki wiązały się z wykonywanym przez niego fachem, podatnik twierdził, że każdy z nich mógł być bez ograniczeń rozliczony w kosztach.


Prawo pobytu warunkuje uzyskanie świadczeń społecznych

Trybunał Sprawiedliwości UE, w wyroku oddalającym skargę Komisji Europejskiej przeciwko Wielkiej Brytanii, o sygn. C-308/14, orzekł iż Państwo może wymagać, aby beneficjentom świadczeń rodzinnych oraz ulgi na dziecko, przysługiwało prawo pobytu. Sprawa dotyczyła skarg od osób mieszkających w Wielkiej Brytanii, lecz nieposiadających obywatelstwa tego kraju. Chodziło o odmawianie im świadczeń społecznych oraz ulgi na dziecko, z powodu braku prawa pobytu w tym państwie.


Prawnik odliczy składkę jako koszt podatkowy

Według interpretacji Izby Skarbowej w Katowicach o sygn. IBPB-1-1/4511-152/16/WRz, opłacenie  składek członkowskich za przynależność do samorządu przez radcę prawnego, jest warunkiem wykonywania zawodu i może być uznane za koszt podatkowy. Sprawa dotyczyła mężczyzny, który prowadząc swoją kancelarię prawną, musiał opłacać comiesięczną kwotę na rzecz samorządu zawodowego. Uznał on, iż wydatki te mogą być zaliczone jako koszt uzyskania przychodu, na podstawie warunków wymienionych w art. 22 ust. 1 ustawy o PIT.


W razie straty dokumentacji należy zapłacić PIT

Jak wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 czerwca br., o sygn. II FSK 1309/14, podatnik, który sprzedał mieszkanie i zobowiązał się do przeznaczenia pieniędzy na inne własne cele mieszkaniowe, lecz nie jest w stanie tego udokumentować, musi zapłacić PIT od przychodu ze zbycia lokalu. Sprawa dotyczyła podatnika, rok po zakupieniu swojego mieszkania, postanowił je sprzedać, aby uniknąć zapłaty PIT od dochodu ze sprzedaży. W tym celu, mężczyzna złożył oświadczenie, stanowiące, iż w przeciągu dwóch lat od uzyskania pieniędzy z tytułu sprzedaży, wyda je na remont innej nieruchomości. Cały problem tkwił w tym, iż w wyniku pożaru podatnik stracił wszelkie udowadniające to dokumenty.

Wyróżniony ekespert

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner / Attorney-at-law

Formularz kontaktowy

    CGO Group

    CGO Group
    Anna Ślusarek
    Specjalista ds. administracyjnych
    Kancelaria CGO Legal CGO Finance