Więcej obowiązków dla płatników składek

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner / Attorney-at-law

Już od 1 stycznia 2016 roku lekarze zyskają możliwość wystawiania tzw. „e-zwolnień”. Będzie to znaczne uproszczenie obiegu informacji, ale też źródło nowych obowiązków dla płatników składek. Wynikają one z nowelizacji ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa z dnia 25 czerwca 1999 roku (Dz.U. 1999 nr 60 poz. 636).

E-zwolnienia przyjmą formę dokumentu elektronicznego, uwierzytelnianego w nieodpłatnym systemie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) na dwa sposoby: kwalifikowanego certyfikatu bądź profilu zaufanego ePUAP.

Choć nowe przepisy zaczną obowiązywać 1 stycznia 2016 roku, planowany jest okres przejściowy, kiedy będzie jeszcze można uzyskać zwolnienie w wersji papierowej. Nie potrwa on jednak dłużej niż do końca 2017 roku.

Płatnicy składek będą musieli do końca bieżącego roku (tj. 31.12.2015) zarejestrować swoje profile informacyjne płatnika. Wszystko po to, by usprawnić obieg informacji. Najpierw zwolnienie zostanie wystawione na profilu lekarza, skąd trafi bezpośrednio na skrzynkę podawczą ZUS. Następnego dnia zostanie ono przekazane także płatnikowi składek.

Ważne jest, że ubezpieczeni tylko warunkowo będą mogli otrzymać zwolnienie na wydruku z systemu elektronicznego. Będzie to opcja dostępna w sytuacjach, gdy płatnik nie założył jeszcze swojego profilu informacyjnego bądź nie ma po prostu dostępu do Internetu.

Tego typu dokument trzeba opatrzyć podpisem i pieczęcią lekarza wystawiającego. Ten w ciągu 3 dni roboczych od wystawienia będzie musiał przekazać właściwe informacje na skrzynkę podawczą ZUS. Jeśli pojawią się w tym względzie przeszkody, termin wydłuży się o dodatkowe 3 dni robocze, które zaczną biec od chwili ustania tych przeszkód.

Warto pamiętać, że płatnik składek nieposiadający profilu informacyjnego będzie zobowiązany do powiadomienia na piśmie ubezpieczonego o tym fakcie już pierwszego dnia podlegania przez niego ubezpieczeniu. Podobnie, lecz w ciągu 7 dni od zarejestrowania profilu, płatnik powinien powiadomić na piśmie ubezpieczonego o ustaniu obowiązku dostarczania zwolnień w formie wydruku z systemu elektronicznego.

Autor tekstu: Patryk Szulc
Źródło informacji: Inforfk.pl

Wyróżniony ekespert

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner / Attorney-at-law

Formularz kontaktowy

    CGO Group

    CGO Group
    Anna Ślusarek
    Specjalista ds. administracyjnych
    Kancelaria CGO Legal CGO Finance