Aktualności podatkowe tygodnia – Czy ciężka sytuacja finansowa umożliwi umorzenie zobowiązania?

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner / Attorney-at-law

Trudna sytuacja finansowa nie usprawiedliwia kilkuletniego zalegania spłaty długu

Zgodnie z wyrokiem Najwyższego Sądu Administracyjnego z dnia 19 lipca br. o sygn. II FSK 1653/14, trudna sytuacja finansowa dłużnika, nie jest wystarczającym wyjaśnieniem, które mogłoby wytłumaczyć  kilkuletnie unikanie spłaty zobowiązania . Sprawa dotyczyła mężczyzny, prowadzącego gospodarstwo rolne. Przez ponad 11 lat zwlekał on z opłacaniem podatków.  Mężczyzna tłumaczył owe okoliczności ciężką sytuacją finansową i starał się o zniesienie długu. Sąd jednak wyjasnił, że ulga w postaci umorzenia zaległości jest wyjątkiem od reguły powszechności opodatkowania. Niemożność spłaty może być zatem uzasadniona  tylko przypadkami nadzwyczajnymi, na które dłużnik nie ma żadnego wpływu.


Za zawarcie umowy z upadłą spółką zapłacisz dodatkowo

Jak wynika z niedawnej interpretacji Izby Skarbowej w Katowicach o sygn IBPP2/4512-310/16/WN, spółka, która zawarła umowę z kontrahentem w upadłości, musi liczyć się z ryzykiem konieczności zapłaty VAT , niezależnie od tego czy upadłość ogłoszono jeszcze zanim doszło do podpisania umowy a spółkę była reprzezentowana przez syndyka.  Sprawa dotyczyła wykładni zasad korzystania z tzw. ulgi na złe długi.


Garaż można rozliczyć w firmowym koszcie

Z interpretacji Izby Skarbowej w Bydgoszczy o sygn. ITPB1/4511-243/16-3/JŁ wynika, iż przedsiębiorca może zaliczyć miejsce postojowe do kosztów firmowych, wówczas jeśli samochód jest uznany za środek trwały. O interpretację wniósł architekt prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą.


Od odszkodowania również nalicza się podatek

Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 lipca br. o sygn II FSK 1154/14 potwierdza, iż obowiązkiem jest rozliczenie sięz fiskusem z odszkodowania uzyskanego w wyniku zdarzeń losowych. Ponadto na gruncie CIT takie środki są przychodem. Sprawa dotyczyła spółki prowadzącej terminal kontenerowy, która domaga się odszkodowania za zniszczone elementy infrastruktury portowej.

Wyróżniony ekespert

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner / Attorney-at-law

Formularz kontaktowy

    CGO Group

    CGO Group
    Anna Ślusarek
    Specjalista ds. administracyjnych
    Kancelaria CGO Legal CGO Finance