Aktualności podatkowe tygodnia – System REX dla unijnych eksporterów

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner / Attorney-at-law

Organy celne państw członkowskich Unii Europejskiej od dnia 1 stycznia 2017 roku rozpoczęły procedury rejestracyjne eksporterów z siedzibami na terytorium tych państw w systemie REX. System ten służy dokumentowaniu pochodzenia towarów przez oświadczenia o pochodzeniu pochodzące od eksporterów oraz wtórnych nadawców.


Firmy zainteresowane odpisem na badania i rozwój

Kilka miesięcy temu większość firm nie miała pojęcia o istnieniu odpisów na badania i rozwój. Co więcej, odpisy te nie dawały zbyt wiele. Kwoty od 1 stycznia 201 roku jednak wyraźnie wzrosły, a co za tym idzie – zainteresowanie firm odpisami na B+R.


Rynek finansowy i uboczne zarobki z oddzielnym PIT

Podatnik prowadzący własną firmę może zaliczyć do przychodów z tytułu działalności gospodarczej zyski pochodzące z transakcji walutowych tylko wtedy, gdy posiada stosowne zezwolenie na obrót pochodnymi instrumentami finansowymi. Potwierdził to Naczelny Sąd Administracyjny.


Zapłata za szkodę wliczona do kosztów

Izba Skarbowa w Katowicach stwierdziła, że firma jest uprawniona do wliczania w koszty prowadzenia działalności zapłaty za szkodę wyrządzoną przez jej pracownika wykonującego kontrakt u kontrahenta.


Przedsiębiorcy wybiorą ulgi

Ministerstwo Rozwoju chce wprowadzić nową ulgę inwestycyjną. Zgodni z projektem pozwoli ona na jednorazową amortyzację maszyn i urządzeń do kwoty nie większej niż sto tysięcy złotych, jeśli ich wartość początkowa wyniesie minimum dziesięć tysięcy złotych. Co istotne, w przepisach pozostanie inna ulga – do piećdziesięciu tysięcy euro (ok. 215 tysięcy złotych) dla młaych podatników i podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą.


Skarbówka i problemy z doręczeniem

Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) w jednym ze swoich ostatnich orzeczeń potwierdził, że urzędy skarbowe miewają problemy z doręczaniem pism, gdy adresatami są małżonkowie wspólnie rozliczający się z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Przykład? Jeśli tytuł egzekucyjny wystawiony jest przeciwko obojgu, to pismo winno być zaadresowane na nich oboje. Jeśli wystawiony jest tylko przeciwko jednemu, ale z majątku wspólnego – pismo powinno być zaadresowane na jednego małżonka.


Darowizna tylko na konto

Kolejne orzeczenie NSA. Darowizna z ręki do ręki nie powoduje powstania uprawnienia do zwolnienia z obowiązku zapłaty podatku od spadków i darowizn. Taka możiwość istnieje tylko wtedy, gdy darowizna przekazana jest na rachunek bankowy obdarowanego i we własciwym terminie zgłoszona do urzędu skarbowego.


Ostrożność polskiego rządu względem unijnych projektów podatkowych

Resort finansów sceptycznie wypowiada się o wprowadzeniu unijnymi dyrektywami skonsolidowanej podstawy opodatkowania (CCCTB) oraz nowelizacji ustawy o VAT. Po pierwsze dlatego, że ograniczy to stosowanie przepisów krajowego prawa podatkowego. Po drugie, na wejściu w życie przepisów CCCTB polski budżet państwa może stracić nawet 2,5 miliarda złotych rocznie.

Autor tekstu: Patryk Szulc
Źródło informacji: TAXówka, 12.01.2017 r.

Wyróżniony ekespert

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner / Attorney-at-law

Formularz kontaktowy

    CGO Group

    CGO Group
    Anna Ślusarek
    Specjalista ds. administracyjnych
    Kancelaria CGO Legal CGO Finance