Aktualności podatkowe tygodnia – Czy rekompensata za wygaszenie jednej firmy może być kosztem dla innej spółki ? Zniszczenie faktur, a oszacowanie dochodu przez fiskusa.

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner / Attorney-at-law

Przesunięcia między małżonkami nie mają znaczenia

Według orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego w wyroku z 7 kwietnia br., o sygn. II FSK 313/14, Małżeńskie umowy, na podstawie, których nieruchomość najpierw została włączona do wspólności majątkowej, a potem z niej wyłączona, nie mają wpływu na PIT. Sprawa dotyczyła podatniczki, która przed ślubem kupiła działki do swojego majątku osobistego, natomiast po ślubie przesunęła te działki z tegoż majątku do wspólnego z mężem. Następnie po kilku latach, z powrotem przesunęła je do majątku osobistego. W 2013r. sprzedała jedną z działek. Spór wynikał z wątpliwości czy była to sprzedaż opodatkowana, czy też nie.


Fiskus, a zniszczone faktury

Jak  wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, o sygn. II FSK 548/14, fiskus nie uniknie szacowania wydatków, gdy faktury zakupowe zostaną zniszczone w powodzi.
Według NSA, organ podatkowy musi wziąć pod uwagę koszty udokumentowane duplikatami faktur, a w pozostałej części dokonać szacunku.
Sprawa dotyczyła podatniczki, której dokumentacja została zalana i częściowo nie do odzyskania, co zostało poświadczone przez komendanta państwowej straży pożarnej.


Wygaszenie jednej firmy nie jest gwarancją zysku drugiej

Według orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego o sygn. II FSK 308/14, kosztem uzyskania przychodów nie są wydatki, które spółka płaci powiązanemu z nią podmiotowi za to, że zaprzestanie on prowadzenia swojej działalności.
Sprawa dotyczyła dwóch spółek powiązanych ze sobą.  Sporna kwestia wynikała z wątpliwości, czy rekompensata za wygaszenie produkcji jednej firmy może być kosztem podatkowym dla drugiej spółki.


Nadpłata podatku od nieruchomości na VAT czy CIT

W wyroku sygn. II FSK 79/16, Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że nadpłata w podatku od nieruchomości może zostać zarachowana na wniosek podatnika na VAT czy CIT. Według opinii Sądu, fakt, iż jedne podatki trafiają do budżetu gminy, a inne do budżetu państwa nie stanowi żadnej przeszkody. Z przepisu art. 76 par. 1 ordynacji podatkowej nie wynika bowiem, czy dyspozycja zależy od właściwości organu podatkowego czy od tożsamości beneficjenta wpływów.

Wyróżniony ekespert

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner / Attorney-at-law

Formularz kontaktowy

    CGO Group

    CGO Group
    Anna Ślusarek
    Specjalista ds. administracyjnych
    Kancelaria CGO Legal CGO Finance