Aktualności podatkowe tygodnia – Czy rekompensata za wygaszenie jednej firmy może być kosztem dla innej spółki ? Zniszczenie faktur, a oszacowanie dochodu przez fiskusa.

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner / Attorney-at-law

Przesunięcia między małżonkami nie mają znaczenia

Według orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego w wyroku z 7 kwietnia br., o sygn. II FSK 313/14, Małżeńskie umowy, na podstawie, których nieruchomość najpierw została włączona do wspólności majątkowej, a potem z niej wyłączona, nie mają wpływu na PIT. Sprawa dotyczyła podatniczki, która przed ślubem kupiła działki do swojego majątku osobistego, natomiast po ślubie przesunęła te działki z tegoż majątku do wspólnego z mężem. Następnie po kilku latach, z powrotem przesunęła je do majątku osobistego. W 2013r. sprzedała jedną z działek. Spór wynikał z wątpliwości czy była to sprzedaż opodatkowana, czy też nie.


Fiskus, a zniszczone faktury

Jak  wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, o sygn. II FSK 548/14, fiskus nie uniknie szacowania wydatków, gdy faktury zakupowe zostaną zniszczone w powodzi.
Według NSA, organ podatkowy musi wziąć pod uwagę koszty udokumentowane duplikatami faktur, a w pozostałej części dokonać szacunku.
Sprawa dotyczyła podatniczki, której dokumentacja została zalana i częściowo nie do odzyskania, co zostało poświadczone przez komendanta państwowej straży pożarnej.


Wygaszenie jednej firmy nie jest gwarancją zysku drugiej

Według orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego o sygn. II FSK 308/14, kosztem uzyskania przychodów nie są wydatki, które spółka płaci powiązanemu z nią podmiotowi za to, że zaprzestanie on prowadzenia swojej działalności.
Sprawa dotyczyła dwóch spółek powiązanych ze sobą.  Sporna kwestia wynikała z wątpliwości, czy rekompensata za wygaszenie produkcji jednej firmy może być kosztem podatkowym dla drugiej spółki.


Nadpłata podatku od nieruchomości na VAT czy CIT

W wyroku sygn. II FSK 79/16, Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że nadpłata w podatku od nieruchomości może zostać zarachowana na wniosek podatnika na VAT czy CIT. Według opinii Sądu, fakt, iż jedne podatki trafiają do budżetu gminy, a inne do budżetu państwa nie stanowi żadnej przeszkody. Z przepisu art. 76 par. 1 ordynacji podatkowej nie wynika bowiem, czy dyspozycja zależy od właściwości organu podatkowego czy od tożsamości beneficjenta wpływów.

Formularz kontaktowy

    CGO Group

    CGO Group
    Anna Ślusarek
    Specjalista ds. administracyjnych
    Kancelaria CGO Legal CGO Finance