Aktualności podatkowe tygodnia – Parkowanie przed domem a odliczenie VAT

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner / Attorney-at-law

Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) stwierdził, że przedsiębiorstwa zatrudniające przedstawicieli handlowych, którzy bezpośrednio z miejsca swojego zamieszkania jadą do klienta, są uprawnione do pełnego odliczenia podatku od towarów i usług (VAT). Wedle błędnego stanowiska organów podatkowych takie prawo mieliby tylko wtedy, gdyby po godzinach pracy pozostawiali samochody służbowe na parkingu firmowym.

Rozliczenie w Polsce bez zaplecza i kadry

NSA przyznał rację organom skarbowym co do tego, iż szwajcarska spółka ma stałe miejsce wykonywania działalności w Polsce i co za tym idzie – w tym państwie powinna rozliczać podatek VAT – choć nie posiada tu zaplecza i kadry. Taki pogląd powstał w oparciu o kwestię spółki szwajcarskiej handlującej opakowaniami metalowymi, których produkcję zlecała podwykonawcom. Chciała w przy tym najbliższym czasie rozpocząć import tych wyrobów do Polski.


Zadośćuczynienie nie równa się odprawie

Według NSA rodzice zmarłego syna, którzy podpisali z jego pracodawcą ugodę o wypłacie zadośćuczynienia, są zobligowani do odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Rodzice mieli zacząć kwestionować charakter wypłaty jako zadośćuczynienia dopiero przy skardze kasacyjnej. Wcześniej podpisując ugodę godzili się na skutki podejmowanej czynności prawnej.


W miejsce zboża coś innego i zwolnienie z daniny

Jeśli deponentowi przekazano towar o takiej samej wartości, jaką prezentował towar przechowywany przez depozytariusza, to nie dochodzi do odpłatnej czynności prawnej, a jedynie wykonania zobowiązań umownych. To opinia NSA w sprawie spółki, która handlowała zbożem, jego nasionami oraz świadczyła usługi polegające na ich składowaniu.


Odpowiedź to nie zawsze ochrona dla podatnika

Uchylenie indywidualnej interpretacji podatkowej niestety nie chroni podatnika przed obowiązkiem zapłaty podatku, nawet jeśli podatnik postąpił zgodnie z interpretacją jeszcze przed jej otrzymaniem. Tak stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie.


Lepiej sprawdzać kontrahentów

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie postanowił oddalić skargę kasacyjną spółki ze względu na brak należytej staranności w wyborze kontrahenta. Teraz spółka zobowiązana est do zwrotu podatku odliczonego z fikcyjnych faktur, które wystawił nierzetelny kontrahent.


Ulga dla rodzica sprawującego opiekę

Izba Skarbowa w Poznaniu uznała, że z ulgi podatkowej na dziecko może skorzystać tylko taki rodzic, który posiada władzę rodzicielską nad dzieckiem i faktycznie ją wykonuje.


Najem w innym mieście jest kosztem

Izba Skarbowa w Katowicach uważa, że miesięczny czynsz najmu może stanowić koszt podatkowy, jeśli ma wpływ na powstanie dochodu.

Autor tekstu: Patryk Szulc
Źródło informacji: TAXówka, 22.02.2017 r.

Wyróżniony ekespert

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner / Attorney-at-law

Formularz kontaktowy

    CGO Group

    CGO Group
    Anna Ślusarek
    Specjalista ds. administracyjnych
    Kancelaria CGO Legal CGO Finance