Aktualności podatkowe tygodnia – czy wakacje pracownika można uznać za koszt ? Rozwiązanie kontraktu, a uzyskanie przychodu.

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner / Attorney-at-law

Wakacje pracownika można ująć w koszt

Według interpretacji Izby Skarbowej w Bydgoszczy o sygn.. ITPB3/4510-134/16/MJ, wydatki przeznaczone na wakacje dla pracowników są podatkowym kosztem pracodawcy. Nie ma tu znaczenia wielkość firmy. Według skarbówki, pracownik na którego pieniądze przeznaczymy w ten sposób, dzięki motywacji pracuje efektywniej i wydajniej. Jest to spora zmiana w dotychczasowym stanowisku fiskusa, dotyczącym tej kwestii.


Syrop glukozowy z odrobiną alkoholu to nie piwo

Według orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego w wyroku z 24 maja br. o sygn. I GSK 1507/14, udzielenie zezwolenia na produkcję napoju wyskokowego według danej receptury nie jest jednoznaczne z dokonaniem klasyfikacji wyrobu na potrzeby podatku akcyzowego. Sprawa dotyczyła spółki, która swój wyrób alkoholowy kwalifikowała jako piwo. Problem tkwił w tym, że głównym składnikiem trunku nie był chmiel lub słód jęczmienny lecz syrop glukozowy.


Placówka rodzinna nie uzyska ulgi na dzieci

Jak wyjaśnia dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 17 maja br. o sygn.. IBPB-2-1/4511-145/16/HK, preferencja prorodzinna przysługuje wyłącznie opiekunom prawnym małoletnich i ich rodzinom zastępczym. Wedle prawa, żąden inny opiekun prowadzący placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego, takiego świadczenia nie otrzyma. Sprawa dotyczyła małżeństwa, które prowadziło przez wiele lat rodzinę zastępczą i z tego tytułu odliczali ulgę prorodzinną.


Rozwiązana umowa nie przysłuży się do uzyskania przychodu

Według orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w wyroku z
3 czerwca br. o sygn. III SA/Wa III 1551/15, odszkodowanie wypłacone kontrahentom z tytułu przedterminowego rozwiązania umowy nie jest kosztem podatkowym, ponieważ takiemu wydatkowi brakuje celu, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o CIT.  Sporna sprawa dotyczyła spółki, która była winna innej spółce ponad 1,5 mln złotych z racji przedterminowego zerwania umowy.  Na taką decyzję zobowiązanej firmy, znacząco wpłynęły zmiany w prawie dotyczące modyfikacji cen sprzedawanych przez nią świadectw pochodzenia (energii). Spółka wyszła z założenia, iż bardziej opłacalne będzie dla niej zerwanie umowy niż jej kontynuowanie.

Wyróżniony ekespert

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner / Attorney-at-law

Formularz kontaktowy

    CGO Group

    CGO Group
    Anna Ślusarek
    Specjalista ds. administracyjnych
    Kancelaria CGO Legal CGO Finance