Od 2016 roku zmiany w ustawie o akcyzie

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner / Attorney-at-law

W ubiegły piątek została uchwalona nowelizacja ustawy o akcyzie. Zakłada ona zmiany dotyczące zwrotu części akcyzy od energii elektrycznej zużywanej przez zakłady energochłonne oraz ograniczenia problemów związanych z obrotem suszem tytoniowym.

Nowe przepisy wprowadzają regulacje, które pozwolą zastąpić ewidencję prowadzoną w związku z podatkiem akcyzowym poprzez stosowanie dokumentacji na potrzeby podatkowe czy księgowe inne od akcyzy.

Podobne ograniczenia dokumentacji mają tyczyć się kontroli obrotu wyrobami akcyzowymi. W tym celu planuje się wykluczenie podwójnej weryfikacji podmiotu przed wydaniem zezwolenia akcyzowego, a także podwójnej dokumentacji dotyczącej składu podatkowego.

Ustawodawca planuje wprowadzenie obowiązku rejestracji pośredniczących podmiotów branży tytoniowej oraz składania przez nie zabezpieczenia akcyzowego. Jednocześnie uchylona zostanie konieczność składania owego zabezpieczenia przy przemieszczaniu wyrobów podlegających zerowej stawce podatku akcyzowego. Wszystko po to, by zmniejszyć koszty prowadzenia tego typu działalności.

Sejm zaproponował dwa rodzaje zwolnień z akcyzy dotyczącej energii elektrycznej. Pierwszy z nich odnosi się do podatników tej akcyzy, którzy wykorzystują energię elektryczną w przedsiębiorstwach przy pracach polegających na redukcji chemicznej w procesach elektrolitycznych, metalurgicznych, jak i mineralogicznych. Drugie zwolnienie zostało już wspomniane we wstępie do tego artykułu – mowa tutaj o zwrocie części akcyzy od energii elektrycznej zużywanej przez zakłady energochłonne (powyżej 3% energochłonności).

Przedsiębiorcy objęci tym zwolnieniem muszą jednak spełnić konkretne warunki. Chodzi bowiem o podmioty wykonujące działalność gospodarczą zgodną z zakresem określonym w ustawie o odnawialnych źródłach energii, zakłady energochłonne, prowadzące księgi rachunkowe w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości, ale też nie korzystające w stosunku do tej energii ze zwolnienia przewidywanego w art. 30 ust. 7a ustawy o akcyzie.

Co ważne, według nowych przepisów w pewnych okolicznościach to do podatnika będzie należał wybór właściwego organu podatkowego w sprawach akcyzy.

Nowelizacja wejdzie w życie już 1 stycznia 2016 roku.

Autor tekstu: Patryk Szulc
Źródło informacji: Ksiegowosc.infor.pl

Wyróżniony ekespert

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner / Attorney-at-law

Formularz kontaktowy

    CGO Group

    CGO Group
    Anna Ślusarek
    Specjalista ds. administracyjnych
    Kancelaria CGO Legal CGO Finance