Aktualności podatkowe tygodnia – Formalności przy elektronicznych kontrolach nie będą uciążliwe

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner / Attorney-at-law

Od 2017 roku część małych i średnich przedsiębiorstw jest obowiązana do przesyłania ewidencji z podatku od towarów i usług (VAT) w formacie JPK. Okazuje się jednak, że nie ma konieczności, by w takiej ewidencji wskazywano wszystkie pozycje z faktur. Najważniejsze, by w ewidencji wpisano dane stron konkretnych transakcji oraz numer identyfikacyjny kontrahenta na potrzeby podatku VAT. Należy też pamiętać o podaniu numerów faktur oraz dat transakcji.

Urzędnika egzekwującego dług nie będzie interesował spór z sąsiadem

Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Białymstoku oddalił skargę dłużnika, który wstąpił w spór z organami skarbowymi, które prowadziły względem niego postępowanie egzekucyjne. Meritum sporu odnosiło się do kosztów postępowania administracyjnego, które urząd skarbowy miał ściągnąć na wniosek burmistrza. Wyrok wskazuje, iż nie jest uprawnieniem organu egzekucyjnego analiza zasadności czy wymagalności roszczenia, któremu nadano tytuł wykonawczy.


Wyścigi z niższą stawką VAT

Tor kartingowy jest obiektem sportowym, a co za tym idzie – cena biletu wstępu winna zostać powiększona o 8% podatek od towarów i usług. Tak stwierdziła w swojej interpretacji Izba Skarbowa w Katowicach.


Wstrzymane zwroty z VAT sięgają 3 mld złotych

Resort finansów odpowiadając na interpelację poselską wskazał, że do 27 października 2016 roku wstrzymano aż 5356 zwrotów z VAT na sumę aż 3,23 miliarda złotych. To potwierdza ostatnie głosy, jakoby zwroty z VAT wstrzymywano na masową skalę – zapobiegając wyłudzeniom, ale jednocześnie uderzając w uczciwych przedsiębiorców.


Lot nawet bez dojazdu na lotnisko

Warszawski Wojewódzki Sąd Adminsitracyjny w jednym ze swoich ostatnich orzeczeń stwierdził, iż kilkuetapowa podróż to nie jednolite świadczenie. Co ciekawe, jest tak nawet wtedy, gdy o jednolitości świadczenia informują napisy na bilecie. Rozstrzygnięcie to zapadło w sprawie Polskich Linii Lotniczych SA, które to zarówno w Polsce jak i zagranicą chciały swoim pasażerom zapewnić dojazd autobusami na lotniska. WSA uznało, że związek między lotem a transportem autobusem rzeczywiście istnieje, ale nie jest on na tyle silny, by mówić tu o jednolitym świadczeniu.


Roznosiciel ulotek zapłaci PIT, nie ryczałt

Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego przedsiębiorca, którego działalność polega na roznoszeniu ulotek świadczy usługi reklamowe, nie zaś kolpoltażu. Powoduje to, że przedsiębiorca taki nie może swoich usług kwalifikować do kategorii usług kurierskich i rozliczać się z urzędem skarbowym w postaci ryczałtu, ale winien jest rozliczać się na zasadach ogólnych – odprowadzając zaliczki na podatek dochodowy.


Większe składki ZUS dla firm

Ci, którzy prowadzili firmy, w 2016 roku płaciły zryczałtowane składki na ZUS w wysokości 1121 złotych na miesiąc. Teraz składki te wzrosną do prawie 1200 złotych, co ma związek z podniesieniem przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego do wysokości 4263 złotych (208 złotych więcej względem roku 2016).

Autor tekstu: Patryk Szulc
Źródło informacji: TAXówka 4 stycznia 2017

Wyróżniony ekespert

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner / Attorney-at-law

Formularz kontaktowy

    CGO Group

    CGO Group
    Anna Ślusarek
    Specjalista ds. administracyjnych
    Kancelaria CGO Legal CGO Finance