Aktualności podatkowe tygodnia – Łagodny wyrok sądu dla oszustów podatkowych.

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner / Attorney-at-law

Przychody otrzymywane w ratach, nie zwalniają z jednorazowej zapłaty PIT

Jak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 2 sierpnia br. o sygn. II FSK 1778/14, podatnicy, którzy po odsprzedaniu udziałów otrzymują pieniądze w corocznym systemie ratalnym, muszą zapłacić PIT natychmiastowo, w  jednorazowej wpłacie. Osoby, które uzyskały dochód z udziałów jeszcze w 2012 roku, nie miały wówczas takiego obowiązku. Zmiany wynikają z nowelizacji art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy o PIT, która nakłada na podatnika obowiązek natychmiastowego  uwzgędnienia całości przychodu, który został zawarty  w umowie sprzedaży.


Fiskus nie poczeka na decyzję sądu

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 14 lipca br. o sygn. II FSK 1637/14 uznał, iż fiskus  ma możliwość egzekwowania podatku jeszcze przed upływem terminu, który upoważnia płatnika do wniesienia skargi do sądu administracyjnego.  Egzekucja dóbr może bowiem zostać wszczęta  w chwili,  kiedy podatnik z własnej woli  nie wywiązuje się ze zobowiązania, które wynikałoby z decyzji., a  płatnikom nie przysługuje pierwszeństwo w złożeniu skargi do sądu.


Urząd skarbowy nie widzi problemu w niedowidzącym lekarzu

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi stwierdził w swojej interpretacji o sygn.
061-IPTPB1.4511.474.2016.1.RK, że lekarz nie może odliczyć od przychodu kosztów operacji zaćmy, ponieważ taki wydatek nie jest związany z wykonywaną działalnością zawodową. Jest to kolejna decyzja, w której organ podatkowy odmówił przedsiębiorcy możliwości odliczenia kosztów, związanych z leczeniem lub poprawą zdrowia.


Osztustom podatkowym tez można umorzyć dług

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 3 sierpnia br. o sygn. II FSK 1968/14 oraz II FSK 3507/14 ogłosił kontrowersyjne orzeczenie, z którego wynika, że podatnik który dopuścił się zadłużenia w drodze oszustwa, również może starać się o umorzenie długu. Sprawa dotyczyła małżeństwa, niegdyś prowadzącego działalność gospodarczą, oszukując przy tym  na VAT. Sąd uznał, iż sytuacja majątkowa podatników jest na tyle trudna i wyjątkowa, że zadaniem fiskusa powinno być  zaniechanie egzekucji zadłużenia.

Wyróżniony ekespert

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner / Attorney-at-law

Formularz kontaktowy

    CGO Group

    CGO Group
    Anna Ślusarek
    Specjalista ds. administracyjnych
    Kancelaria CGO Legal CGO Finance