Aktualności podatkowe tygodnia – Jaka ulga na dzieci dla rodzica będącego w separacji? Testowanie produktów w celach komercyjnych, a VAT.

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner / Attorney-at-law

Rodzic w separacji skorzysta z całej ulgi na dzieci.

W swojej indywidualnej interpretacji o sygn. IPPB4/4511-30/16-2/AK, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie rozstrzygnął, iż odliczenie na podopiecznych przysługuje w całości temu rodzicowi, który sam wykonywał władzę rodzicielską.
Sprawa dotyczyła matki, która po rozstaniu z mężem sprawuje wyłączna opiekę nad dwójka dzieci.
Zgodnie z art. 27f ust. 1 ustawy o PIT , jeśli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom i jest wykonywana przez oboje, to każdy z nich ma takie samo prawo do odliczenia w granicach przysługującego na dziecko limitu. Jednak jak stwierdza dyrektor Izby, wykonywanie władzy rodzicielskiej nie może być utożsamiane z pojęciem „przysługiwanie władzy rodzicielskiej”.


Za mniejsze wydatki, nie zawsze zapłacimy fiskusowi

Według orzeczenia Najwyższego Sądu Administracyjnego o sygn. II FSK 585/14, nabycie po korzystnej cenie samo przez się, nie oznacza jeszcze uzyskania przychodu z nieodpłatnego świadczenia. Jak tłumaczy Sąd, wyłącznie świadczenie wymienione w art. 11 ust. 2a ustawy o PIT, może być przychodem z nieodpłatnych świadczeń. Sprawa dotyczyła podatnika, którego zamiarem było nabycie całości praw i obowiązków w spółce komandytowej od dwóch komandytariuszy.


Zagraniczny kontrahent musi zapłacić podatek w Polsce.

Jak wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, o sygn. II FSK 465/14, polska spółka, która wypłaca wynagrodzenie nierezydentowi, a umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania uznaje je za przychód w Polsce oznacza, że spółka musi pobrać zaliczkę na podatek u źródła. Sprawa dotyczyła spółki wykonującej usługi zagranica. Do ich zrealizowania, musiała wynajmować na miejscu takie maszyny jak np. koparki czy wózki widłowe, niezbędne do wykonywania pracy.  Nie zadecydowano jednak, czy te urządzenia można kwalifikować jako urządzenia budowlane, czy też jako urządzenia przemysłowe.


Bloger odliczy koszty, ale nie odliczy VAT

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, w interpretacji z 8 kwietnia br., o sygn ITPP2/4512-85/16/AK, uznał, iż podatnik, który testuje nabyte towary w celu opisania ich w internecie, a przy tym zarabiając na reklamach podobnych produktów, nie może odliczać VAT od zakupów. Nie mają one bowiem oczywistego i bezpośredniego powiązania z czynnościami opodatkowanymi.
Sprawa dotyczyła podatnika, prowadzącego blog w celach komercyjnych.

Wyróżniony ekespert

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner / Attorney-at-law

Formularz kontaktowy

    CGO Group

    CGO Group
    Anna Ślusarek
    Specjalista ds. administracyjnych
    Kancelaria CGO Legal CGO Finance