Miejsce rozliczenia podatku VAT od 2016 roku

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner / Attorney-at-law

1 stycznia 2016 roku zmieni się właściwość urzędów skarbowych w sprawach podatku od towarów i usług (VAT). Właściwym będzie ten sam urząd skarbowy, co w przypadku kwestii związanych z podatkiem dochodowym. Ustalenie konkretnego urzędu odbędzie się w oparciu o miejsce zamieszkania (dla osób fizycznych) bądź miejsce siedziby podatnika (dla osób prawnych).

Od 2016 roku podatnicy VAT, których sprawami zajmują się różne urzędy skarbowe, trafią do urzędów właściwych dla nich w kwestiach podatku dochodowego. W praktyce wynika z tego, że to tam powinny być składane deklaracja VAT oraz ich korekty – nawet jeśli będą dotyczyły okresu sprzed 1 stycznia 2016 roku.

Co istotne, dotychczasowe urzędy skarbowe pozostaną właściwe tylko dla takich spraw podatkowych jak postępowania, kontrole, a także czynności sprawdzające, które zostały wszczęte przed 1 stycznia 2016 roku.

Jednocześnie przepisy przejściowe nie odpowiadają na pytanie, gdzie w styczniu 2016 roku należy złożyć deklaracją VAT-7 za grudzień 2015 czy VAT-7K za ostatni kwartał 2015 roku. Polski system prawny przewiduje przy tym zasadę bezpośredniego działania nowych przepisów.

Reasumując – śmiało można stwierdzić, że w styczniu 2016 roku deklaracje należy złożyć w urzędzie skarbowym już według nowych regulacji.

Autor tekstu: Patryk Szulc
Źródło informacji: Inforfk.pl

Wyróżniony ekespert

Michał Gawlak

Partner / Attorney-at-law

Formularz kontaktowy

    CGO Group

    CGO Group
    Anna Ślusarek
    Specjalista ds. administracyjnych
    Kancelaria CGO Legal CGO Finance