Co powinno trafić do ordynacji podatkowej?

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner / Attorney-at-law

W ostatnim czasie coraz więcej mówi się o nowej ordynacji podatkowej. Nie tylko w aspekcie tego, kiedy zostanie uchwalona i co się w niej znajdzie, ale przede wszystkim – co powinna zawierać.

Oczywistym celem ordynacji podatkowej jest kompleksowe uregulowanie wszelkich stosunków pomiędzy podatnikami a administracją podatkową. Idąc tym tokiem rozumowania, należałoby uprościć system w taki sposób, aby każdy miał możliwość zrozumienia występujących w nim przepisów i mechanizmów.

Pierwszym krokiem do tego jest zasada in dubio pro tributario, czyli rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika. Wprowadzenie takowej zaproponował Prezydent, a Sejm uchwalił już jej brzmienie. To duży ukłon w kierunku zwykłych obywateli, ale pomysł ma też swoich przeciwników. Niektórzy eksperci twierdzą bowiem, że zasada jest zbędna, bo nie ma takich wątpliwości, których nie da się wyjaśnić.

Dalszym postulatem jest umieszczenie w ordynacji precyzyjnie skonstruowanego katalogu praw podatnika. Tam miałyby pojawić się m.in. zasady jasności przepisów podatkowych czy ochrony podatników przez problemem podwójnego opodatkowania. Obok tych rozwiązań wielu zwolenników ma także pomysł określenia wyraźnej granicy między postępowaniem kontrolnym a kontrolą podatkową. Jako uzasadnienie podaje się częste działania urzędów kontroli skarbowej, które nie rozpoczynają oficjalnie kontroli podatkowej, ale w praktyce mimo to prowadzą typowe dla niej czynności, określając je postępowaniem kontrolnym.

Duży nacisk kładzie się na ograniczenie innej wady organów administracji podatkowej, to jest brak ich terminowości w rozstrzyganiu spraw. Przy okazji warto wspomnieć dodatkowo o rozstrzyganiu takich spraw na linii podatnik – administracja podatkowa w sposób możliwie najbardziej polubowny, a więc poprzez mediację. Oszczędzi to obu stronom zarówno czasu, jak i kosztów związanych ze wszczęciem postępowania odwoławczego a często nawet sądowego.

Czy któreś z tych zmian znajdą swoje zastosowanie w rzeczywistości?
Na odpowiedź będziemy musieli jeszcze nieco poczekać…

Autor tekstu: Patryk Szulc
Źródło informacji: ksiegowosc.infor.pl

Wyróżniony ekespert

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner / Attorney-at-law

Formularz kontaktowy

    CGO Group

    CGO Group
    Anna Ślusarek
    Specjalista ds. administracyjnych
    Kancelaria CGO Legal CGO Finance