Aktualności podatkowe tygodnia – Czy prawnik może wliczyć w koszty wydatki na studia? Ulga mieszkaniowa, a przejęcie kredytu.

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner / Attorney-at-law

Ulga mieszkaniowa nawet podczas przejęcia kredytu

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 28. kwietnia o sygn. II FSK 996/14 orzekł, iż fizyczna spłata zaciągniętego na mieszkanie kredytu nie jest konieczna, by skorzystać z preferencji podatkowej w postaci zwolnienia zapisanego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT. Przejęcie długu przez nabywcę jest w zupełności wystarczające.  Wyrok nie określił sposobu, w jaki ma to nastąpić. Istnieje więc możliwość przeniesienia długu na inny podmiot.


Dochód netto musi zostać pomniejszony przez podatek

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w swojej interpretacji z dnia  22 kwietnia br. o sygn. IBPB-2-1/4511-85/16/HK wyjaśnił, iż osoba, której sąd przyznał odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne aresztowanie będzie musiała zapłacić PIT. Zdaniem organu, bez znaczenia pozostaje fakt, iż sąd podczas kalkulacji kwoty utraconego przychodu, uwzględnił podatek, który musiałby zostać płacony przez mężczyznę, gdyby nie był aresztowany.


Prawnik może wliczyć w koszty wydatki na studia

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, w swoim ozeczeniu o sygn. I SA/Łd 81/16 zawestionował nieprzychylne podejście skarbówki, dotyczące wpisywania wydatków na studia w koszty uzyskiwania przychodów . Sprawa dotyczyła notariusza, który chciał uzyskać uprawnienia tłumacza przysięgłego. Sąd wyjaśnił, iż inwestycja naukowa, nie jest inwestycją osobistą i przyczynia się do uzyskania przychodu z działalności.


Dojazd i nocleg dla pracowników można ująć w kosztach

W kosztach podatkowych można ująć dowóz do kontrahenta oraz zakwaterowanie pracowników. Izba Skarbowa w Katowicach w swojej interpretacji o sygn. IBPB-1-1/4511-232/16/SG wyjaśniła, iż zakwaterowanie oraz dowóz pracowników do kontrahenta są istotnym elementem, gwarantującym prawidłowe wykonanie pracy oraz zapewnieniającym właściwe jej warunki.
Należy jednak wykazać bezpośredni związek tych działań z przychodami.

Wyróżniony ekespert

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner / Attorney-at-law

Formularz kontaktowy

    CGO Group

    CGO Group
    Anna Ślusarek
    Specjalista ds. administracyjnych
    Kancelaria CGO Legal CGO Finance