Aktualności podatkowe tygodnia: ZUS z nowymi uprawnieniami

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner / Attorney-at-law

Kilka tygodni temu do Sejmu przekazano projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, Kodeksu pracy oraz niektórych innych ustaw. Pomysłodawcy chcą nadania Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) szerokich uprawnień związanych z ustalaniem osoby płatnika składek.

Całkowite odliczenie za parkowanie przed domem

Niedawny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) wykazał, że urzędy skarbowe podchodzą do interpretacji przepisów podatkowych zbyt restrykcyjnie. Świetnym tego przykładem jest sytuacja, w której fiskus odmawiał 100 % odliczenia podatku VAT wyłącznie przez wzgląd na to, że pracownik parkuje służbowy samochód pod domem, a nie na parkingu firmowym. Takie rozumowanie uznano oczywiście za błędne.


Superustawa o wymianie informacji podatkowych

Środki przewidziane w ustawie o wymianie informacji podatkowej są niezbędne przy stosowaniu prawa podatkowego na gruncie przypadków transgranicznych. Z drugiej strony zakres oddziaływania tej ustawy jest tak duży, że ją samą można śmiało nazwać superustawą, a z drugiej strony zastanawiać się nad właściwą ochroną praw podatnika…


Biegły bez kosztów autorskich

Zdaniem Izby Skarbowej w Bydgoszczy biegły przygotowując opinię pobiera wynagrodzenie właśnie z tytułu pracy nad przygotowaniem opinii, nie zaś z tytułu praw autorskich.


Mniejszy CIT ze względu na wycenę przymusowego wykupu akcji

Według NSA wydatki na wycenę przymusowego wykupu akcji mniejszościowych akcjonariuszy stanowią koszt uzyskania przychodu. Tym samym zachodzi tu uprawnienie do pomniejszenia należności podatkowej na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).

Audytorzy i ich doradztwo niepewne

Sejmowa podkomisja nie rozwiała wątpliwości co do tego, jakie rygory powinny znaleźć zastosowanie wobec firm audytorskich. Dlatego cały czas nie wiadomo, czy, a jeśli tak to na jakich zasadach, firmy te będą mogły świadczyć dodatkowe usługi – chociażby z zakresu doradztwa podatkowego.


Rodzice rozliczą dochody małoletniego dziecka

Zarobki dziecka małoletniego powinni wykazywać rodzice. Mogą to zrobić we własnym zeznaniu podatkowym, albo zeznaniu złożonym w imieniu dziecka.

Autor tekstu: Patryk Szulc
Źródło informacji: TAXówka, 10.03.2017 r.

Wyróżniony ekespert

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner / Attorney-at-law

Formularz kontaktowy

    CGO Group

    CGO Group
    Anna Ślusarek
    Specjalista ds. administracyjnych
    Kancelaria CGO Legal CGO Finance