Transgraniczne łączenie spółek

Kamil Cymerman

Kamil Cymerman

Szef działu spółek zagranicznych / Adwokat

Dla kogo?

Transgraniczne łączenie spółek polskiej z kapitałową spółką zagraniczną zarejestrowana w UE jest ostatnio jedną z najczęściej realizowanych przez nas usług. Klienci decydują się na powyższy ruch korzystając z unijnej zasady swobody przepływu kapitału, usług – słowem swobody przedsiębiorczości. Motywacja stojąca za powyższym ruchem może być różna: podatkowa, biznesowa, osobista itp. Niezależnie od motywacji – ruch taki może być genialnym podatkowo posunięciem. Pozwoli to nie tylko zaoszczędzić na podatkach, ale również rozwinąć działalność w zupełnie nowych kierunkach. To w połączeniu ze zmianą osobistej rezydencji podatkowej częstokroć pozwala w pełni legalnie zminimalizować efektywną stawkę podatkową do zera.

Na czym to polega?

Łączenie spółek odbywa się w trybie polskiego kodeksu spółek handlowych oraz jego zagranicznego odpowiednika. Obejmuje rejestrację spółki zagranicznej w wybranym kraju UE, a następnie przeprowadzenia procedury łączenia w PL i poza granicami RP. Przygotowuje się plan połączenia, spisuje aktywa i pasywa, podejmuje uchwałę o łączeniu oraz dokonuje wpisów w odp. rejestrach krajów uczestniczących. Po zakończeniu transakcji wykreśla się spółkę polską, a spółka zagraniczna przejmuje aktywa spółki przejmowanej. W efekcie, bez przeprowadzania likwidacji (wyrok TSUE) spółka polska znika z rejestru. Klient może cieszyć się z faktu przeniesienia aktywów poza granice RP.

Gdzie jest haczyk?

Obecnie już jest – państwa UE wdrożyły do swoich systemów prawnych dyrektywę UE. Dyrektywa ta obciążyła przenoszenie siedzib spółek poza granice podatkiem tzw. exit tax.

Zapraszamy do kontaktu jeżeli są Państwo zainteresowani przeprowadzenie procedury transgranicznego łączenia spółki.

Wyróżniony ekespert

Kamil Cymerman

Kamil Cymerman

Szef działu spółek zagranicznych / Adwokat

Formularz kontaktowy

    CGO Group

    CGO Group
    Anna Ślusarek
    Specjalista ds. administracyjnych
    Kancelaria CGO Legal CGO Finance