Dochodzenie roszczeń od spółek offshore

Kamil Cymerman

Kamil Cymerman

Szef działu spółek zagranicznych / Adwokat

Kiedy spółka offshore jest Twoim dłużnikiem

Specjaliści kancelarii prawnej CGO, z uwagi na wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw inwestorów poza granicami RP, wspomagają wierzycieli krajowych w dochodzeniu roszczeń od spółek offshore.

Nasi prawnicy wskażą Państwu optymalną taktykę procesową doradzając w zakresie:

 • Niezbędnych kroków na gruncie krajowym – np. wskazując konieczność założenia sprawy cywilnej lub karnej przed sądami polskimi;
 • Dokumentacji, którą trzeba zgromadzić aby skutecznie dochodzić swoich praw przeciwko beneficjentom spółek offshore lub spółkom offshore;
 • Kroków jakie należy podjąć przed sądem kraju siedziby spółki offshore;
 • kroków które można podjąć w Polsce wiedząc, że beneficjentem spółki offshore jest rezydent Polski.

Będziemy towarzyszyć Państwu na każdym stadium sprawy, do skutecznej egzekucji należności.

Typowe sytuacje

Najczęstszym przypadkiem z którymi spotykamy się podczas naszej praktyki zawodowej to przypadek ukrywania majątku przez dłużników poprzez otwieranie spółek zagranicznych. Spółka taka następnie obejmuje udziały w spółce polskiej (w efekcie związek między spółką a dłużnikiem znika). Od kreatywności i zasobności portfela dłużnika zależy, czy spółka zagraniczna jest po prostu prostą spółką z o.o. np. w UK, której udziałowcem jest rzeczony dłużnik, czy też spółka offshore z pełną obsługą nominatów, fundacją lub trustem. Z uwagi na fakt, że większość jurysdykcji offshore prowadzi rejestr beneficjentów, również spółka offshore nie gwarantuje bezkarności.

Oczywiście – są rozwiązania gwarantujące zupełny brak odpowiedzialności dłużnika, jednak nie należą one do rozwiązań powszechnie spotykanych. Mając wiedzę (np. z analizy akt KRS), że dłużnik sprzedał udziały polskiej spółki spółce zagranicznej, należy ustalić siedzibę rejestrową spółki – nabywcy. To pozwoli przygotować sprawę sądową o ujawnienie danych beneficjenta spółki zagranicznej. Operacja taka wymaga znajomości prawa w miejscu rejestracji spółki oraz podjęcia odpowiednich kroków prawnych w Polsce. Co istotne – wierzyciele mają do dyspozycji prawne środki ochrony swoich praw. W ramach UE procedury są stosunkowo proste, poza – dużo bardziej skomplikowane. Bez wątpienia – przy większych należnościach – opłacalne.

Rozważ kroki krajowe

Warto rozważyć kroki prawne, które można podjąć w Polsce – pamiętajmy, że istnieje możliwość ustalenia powiązań osoby fizycznej – beneficjenta spółki zagranicznej z tym podmiotem. Jakie narzędzia można wykorzystać?

 • wywiad gospodarczy;
 • prawidłowo zabezpieczone informacje publicznie dostępne.

W większości przypadków struktury zagraniczne są tak skonstruowane, że z łatwością można ustalić osobę beneficjenta ostatecznego, wystarczy mieć odpowiednią wiedzę i doświadczenie.

Wyróżniony ekespert

Kamil Cymerman

Kamil Cymerman

Szef działu spółek zagranicznych / Adwokat

Formularz kontaktowy

  CGO Group

  CGO Group
  Anna Ślusarek
  Specjalista ds. administracyjnych
  Kancelaria CGO Legal CGO Finance