Podatek minimalny w Polsce

Podatek minimalny w Polsce
Kamil Cymerman

Kamil Cymerman

Szef działu spółek zagranicznych / Adwokat

Nowy rok to też najczęstszy moment wprowadzania nowych zmian dotyczących prawa podatkowego. Nie inaczej jest w roku 2024. Z dniem 1 stycznia nadciągającego roku do polskiego porządku prawnego zawita nowa konstrukcja – podatek minimalny.

Podatek ten miał być już wprowadzony w roku 2022 a następnie roku 2023, lecz wówczas rządzący nie zdecydowali się na wprowadzenie tej „niedoskonałej” konstrukcji ze względów społeczno-gospodarczych. W naszym artykule znajdziesz wszystko co musisz wiedzieć o podatku minimalnym w Polsce.

Podatek minimalny – adresaci i cel

Z początku, podatek minimalny miał być wymierzony w międzynarodowe korporacje, aby zapobiegać wyprowadzaniu zysków z Polski. Jak to jednak w prawie podatkowym bywa (ostatnio coraz częściej) – zamiar a ostateczny wynik są inne.

Podatek minimalny jako nowa konstrukcja prawna, już budzi wiele wątpliwości wśród praktyków jak i ekspertów – zamiast uderzyć w wielkie międzynarodowe korporacje, uderzy on w małe i średnie przedsiębiorstwa. Sposoby jego obliczenia również nie należą do najprostszych. Poniżej przedstawimy, z czym wiążą się powyższe kontrowersje.

Podatek minimalny od 1 stycznia 2024 – warunki podlegania

Podatkowi podlegać będą wszyscy podatnicy z siedzibą lub zarządem na terytorium Polski, którzy odprowadzają podatki od całkowitego dochodu, niezależnie od jego źródła.

Istotnym założeniem podatku minimalnego jest to, że jeżeli przedsiębiorca przy rozliczeniu rocznym wykaże stratę ze źródła przychodów innego niż z zysków kapitałowych lub jego dochody ze źródeł innych z zysków kapitałowych będą niższe niż 2% przychodu (przekroczy próg 2% progu rentowności) – będzie podlegał podatkowi.

Trzeba jednak pamiętać, że nie każdy kto spełni powyższy wymóg będzie podlegał podatkowi – ustawodawca wprowadził bowiem szereg wyłączeń np. spółki postawione w stan upadłości, likwidacji czy restrukturyzacji zostały wyłączone od podatku.

Co ważne, również tzw. mali podatnicy zostali z tegoż podatku wyłączeni.

Sposoby obliczania podatku minimalnego

Przedsiębiorcy mogą skorzystać z dwóch możliwości obliczenia podstawy opodatkowania, z której następnie obliczony będzie podatek. Istnieje zatem możliwość wybrania bardziej korzystnej opcji.

Tymi możliwościami są:

 1. Obliczenie podstawy jako sumy 1,5% wartości przychodów ze źródła przychodów innych niż zyski kapitałowe oraz poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych kosztów finansowania dłużnego, w jakiej koszty te przewyższają kwotę obliczoną według specjalnego wzoru;
 2. Obliczenie podstawy jako 3% wartości przychodów osiągniętych przez podatnika, z wyłączeniem zysków kapitałowych – wybranie tej uproszczonej formy wiąże się jednak z dodatkowymi obowiązkami informacyjnymi.

Dokładne obliczenie podstawy opodatkowania nie należy zatem do łatwych zadań. Samo obliczenie podstawy opodatkowania wydaje się być skomplikowanym zadaniem, biorąc pod uwagę ilość zmiennych wprowadzonych do niej.

Niemniej jednak, ustawodawca postanowił wprowadzić tu również szereg wyłączeń, ulg, zwolnień, odliczeń oraz warunków, przez które podstawa opodatkowania ulega zmianie.

Stawka podatku minimalnego oraz termin płatności

Kiedy uda się już obliczyć podstawę opodatkowania, należy od niej naliczyć podatek minimalny w wysokości 10%.

Jedno jest jednak proste i pewne, płatność podatku następuje raz w roku, wraz z rocznym zeznaniem podatkowym.

Podsumowanie

Nie trudno zauważyć, że powyższy podatek minimalny, mimo że wydający się prostą konstrukcją skierowaną wobec wielkich korporacji, może łatwo namieszać w małych i średnich przedsiębiorstwach. W razie zaistnienia u Państwa obawy dotyczącej tymże nowym obowiązkiem, prosimy o kontakt, chętnie wesprzemy Państwa pomocą prawno-księgową w tym zakresie.

Wyróżniony ekespert

Kamil Cymerman

Kamil Cymerman

Szef działu spółek zagranicznych / Adwokat

Formularz kontaktowy

  CGO Group

  CGO Group
  Anna Ślusarek
  Specjalista ds. administracyjnych
  Kancelaria CGO Legal CGO Finance