W 2016 roku podwyższone odsetki od VAT i akcyzy

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner / Attorney-at-law

1 stycznia 2016 roku zaczną obowiązywać nowe regulacje w zakresie podatku VAT i podatku akcyzowego, które wprowadzą odsetki w stawce podwyższonej. Wyniesie ona aż 150% stawki podstawowej. Zmiany dotkną tych podatników, którzy złożą korektę zeznania i uiszczą zaległość podatkową po podjęciu czynności przez organ podatkowy.

Stawka podwyższona odsetek znajdzie zastosowanie w sytuacjach, gdy:

 • podatnik nie złoży deklaracji podatkowej i nie zapłaci podatku, a organ podatkowy to ujawni;
 • podatnik zaniży wysokość deklarowanego zobowiązania podatkowego przez zawyżenie kwoty nadpłaty bądź zwrotu podatku, a organ podatkowy to ujawni;
 • podatnik złoży korektę deklaracji podatkowej po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli bądź po zakończeniu kontroli, albo też przy podjęciu przez organ czynności sprawdzających.

Co więcej, wymagane będzie, aby dodatkowo został osiągnięty kwotowy limit zaległości bądź nienależnej nadpłaty czy zwrotu, by stawka podwyższona odsetek znalazła zastosowanie. Ma być ona stosowana tylko wtedy, gdy kwota zaległości (nienależnej nadpłaty / zwrotu):

 • przekroczy 25% kwoty należnej
  oraz
 • przewyższy pięciokrotność minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu następnym po upływie terminu na uiszczenie należności podatkowej bądź termin zwrotu.

Od 1 stycznia 2016 roku pięciokrotność minimalnego wynagrodzenia wyniesie 9250 złotych (brutto).

Dzięki temu bezpieczni będą podatnicy podatku VAT oraz podatku akcyzowego mający małe zaległości, powstałe nieświadomie – np. przez oczywiste omyłki czy błędy rachunkowe w deklaracji.

Autor tekstu: Patryk Szulc
Źródło informacji: Ksiegowosc.infor.pl

Wyróżniony ekespert

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner / Attorney-at-law

Formularz kontaktowy

  CGO Group

  CGO Group
  Anna Ślusarek
  Specjalista ds. administracyjnych
  Kancelaria CGO Legal CGO Finance