Aktualności podatkowe tygodnia: Ulga na badania i rozwój nie blokuje dotacji z UE

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner / Attorney-at-law

Wielu przedsiębiorców realizuje projekty w rabach B+R (badania i rozwój). Korzystają przy tym z dofinansowań unijnych bądź inwestycji. Nie blokuje im to możliwości dodatkowego odpisu kosztów działalności w uldze B+R.

Firmy tracą klientów ze Wschodu przez skarbówkę

Obywatele państw spoza Unii Europejskiej (UE) kupią towary bez podatku od towarów i usług (VAT), jeśli zakupiony towar wywiozą z Polski w bagażu podręcznym. Skarbówka oczekuje jednak zwrotu podatku VAT od sklepu, jeśli tylko obywatel państwa spoza UE dokona zakupu kilku sztuk tego samego towaru. Najczęściej mowa tu o sprzęcie elektronicznym, takim jak telefony komórkowe. Według resortu finansów ma to zapobiegać nadużyciom. W praktyce firmy tracą przez to klientów ze Wschodu.


Majątek oddany skarbówce opodatkowany?

Trybunał Sprawiedliwości UE (TSUE) rozstrzygał sprawę polskiej spółki, która w ramach zaległości podatkowych oddała skarbówce nieruchomość. TSUE potwierdziło co prawda, że nie doszło w tym przypadku do klasycznej sprzedaży, ale wcale nie oznacza to braku podatku VAT.


Klauzula unikania opodatkowania w statystykach

Ministerstwo Finansów opublikowało dane statystyczne dotyczące klauzuli unikania opodatkowania. Od 15 lipca 2016 roku do 27 kwietnia tego roku wydano aż 584 postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie wydania interpretacji w oparciu o klauzulę unikania opodatkowania. Jednocześnie rozpatrzono cztery wnioski o wydanie opinii zabezpieczającej, a dwa są jeszcze przedmiotem analizy.


Konserwatorowi nie można automatycznie odmówić zwolnienia

Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) stwierdził, że usługi restauratorsko-konserwatorskie nie mogą korzystać ze zwolnienia przewidzianego w Ustawie o VAT. Na gruncie przepisów tej ustawy zwolnieniu podlegają usługi kulturalne. Tymczasem usługi konserwatorskie mają w sobie pewne elementy twórcze. Dlatego NSA uznał, iż nie można automatycznie odmawiać zwolnienia z VAT konserwatorom – każdą sprawę należy bowiem rozpatrywać indywidualnie.


Audytorzy z większą swobodą

Sejm przyjął w ostatnich dniach senackie poprawki do ustawy regulującej działalność audytorów. Teraz będą się oni cieszyć większą swobodą – np. świadcząc usługi atestacyjne audytowanym podmiotom.

Autor tekstu: Patryk Szulc
Źródło informacji: TAXówka, 12.05.2017 r.

Wyróżniony ekespert

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner / Attorney-at-law

Formularz kontaktowy

    CGO Group

    CGO Group
    Anna Ślusarek
    Specjalista ds. administracyjnych
    Kancelaria CGO Legal CGO Finance