Aktualności podatkowe tygodnia – Przedawniona wierzytelność, a optymalizacja podatkowa.

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner / Attorney-at-law

Wspólnik spółki cywilnej może liczyć na dwie formy opodatkowania

Jak wynika z interpretacji indywidualnej dyrektora Izby skarbowej w Poznaniu o sygn. ILPB1-1/4511-1-14/16-2/KS, jeżeli podatnik utraci możliwość rozliczania się z należności podatkowych ryczałtem działalności wykonywanej samodzielnie, nadal może korzystać z tej formy opodatkowania jako wspólnik spółki cywilnej.
Sprawa dotyczyła podatnika, który działalność budowlaną postanowił rozszerzyć o handel nieruchomościami.


Tymczasowo postawione zadaszenie nie podlega prawu budowlanemu

Jak wynika z orzeczenia NSA z dnia 24 sierpnia br.  o sygn. II FSK 2027/14, tymczasowy obiekt budowlany nie może zostać uznany za budowlę wyłącznie na podstawie uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego. W sprawie chodziło o spółkę, prowadzącą miejski bazar pod zadaszeniem postawionym własnoręcznie. Spółka twierdziła, że taki obiekt nie podlega prawu od nieruchomości, gdyż nie zalicza się on ani do budynku ani do budowli.


Niższy podatek dzięki sprzedaży wierzytelności

Naczelny Sąd Administracyjny w swoim orzeczeniu o sygn. II FSK 1958/14, II FSK 1476/15 potwierdza, że sprzedaż przedawnionych wierzytelności pozwala na pomniejszenie przychodu. Aktualność długu nie ma więc w tym przypadku wpływu na możliwość optymalizacji podatkowej.


Tylko niemoc umożliwi przywrócenie terminu

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, w swoim orzeczeniu orzeczeniu o sygn.
I SA/Gd 852/15 stwierdza , że podatnik, który w trakcie korzystania ze zwolnienia lekrskiego przesłał do urzędu skarbowego informacje na temat  stanu zdrowia, mógł również nadać odwołanie od decyzji. W takim przypadku przywrócenie terminu nie jest możliwe. 

Wyróżniony ekespert

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner / Attorney-at-law

Formularz kontaktowy

    CGO Group

    CGO Group
    Anna Ślusarek
    Specjalista ds. administracyjnych
    Kancelaria CGO Legal CGO Finance