Aktualności podatkowe tygodnia – Działalność gospodarcza w mieszkaniu, a odliczenie VAT od kosztów remontowych.

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner / Attorney-at-law

Linia produkcyjna wewnątrz innego budynku musi być odrębnie opodatkowana

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 7 października br. o sygn. II FSK 2532/14, potwierdził, iż budowle znajdujące się wewnątrz innego budynku muszą być odrębnie opodatkowane. Spór dotyczył właściciela linii produkcyjnej, która umieszczona była wewnątrz hali fabrycznej. Sąd podkreślił, iż ustawa o podatkach i opłatach lokalnych nie przewiduje możliwości zwolnienia z podatku od nieruchomości budowli zainstalowanych wewnątrz budynku – zgodnie z tym, podatnik zmuszony był opłacać dwie daniny – zarówno od linii produkcyjnej jak i od hali


Spłata hipoteki nie stanowi kosztów uzyskania przychodu

20 września br. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wydał wyrok o sygn. I SA/Po 208/16, w którym stwierdził iż hipoteka nie nie uprawnia do odliczenia od przychodu wydatków poniesionych na jej spłatę, ze względu na charakter zbliżony do poręczeń i gwarancji. Sprawa dotyczyła spółki, która na potrzeby prowadzonej działalności nabyła budynek wraz z prawem do wieczystego użytkowania gruntu. Nieruchomość ta była obciążona hipotekami.


Usługi lecznicze zwolnione z VAT

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, w swojej interpretacji o sygn. IBPP3/4512-407/16-2/JP uznał, iż podmiot organizujący turnusy lecznicze, może w swojej działalności skorzystać z preferencyjnej 8-proc. stawki VAT. Sprawa dotyczyła spółki zajmującej się świadczeniem usług leczniczych oraz uzdrowiskowych dla pacjentów NFZ. Organizuje też zwolnione z VAT turnusy rehabilitacyjne i świadczy usługi hotelowe i gastronomiczne, opodatkowane preferencyjnym VAT.


Remont firmy w mieszkaniu bez VAT

Z interpretacji Izby skarbowej w Katowicach o sygn.. IBPP2/4512-448/16-2/BW wynika, iż osoba, która prowadzi własną działalność gospodarczą może zostać zwolniona z podatku VAT od usług i materiałów budowlanych związanych z remontem lokalu wykorzystywanego do działalności gospodarczej. Bez znaczenia jest również fakt, czy pomieszczenie jest własnością podatnika, czy też go wynajmuje. Sprawa dotyczyła przedsiębiorcy, zajmującego się projektowaniem i instalacją sieci sanitarnych. Usługi świadczone były w pomieszczeniu znajdującym się w mieszkaniu wynajmowanym na podstawie umowy najmu, zawartej na czas nieokreślony.

Wyróżniony ekespert

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner / Attorney-at-law

Formularz kontaktowy

    CGO Group

    CGO Group
    Anna Ślusarek
    Specjalista ds. administracyjnych
    Kancelaria CGO Legal CGO Finance