Aktualności podatkowe tygodnia – Czy bony pracownicze moga stanowić przychód z kapitałów pieniężnych? Program CSR, a opłacalność biznesu.

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner / Attorney-at-law

Wpływy z bonów pracowniczych nie stanowią przychodu z kapitałów pieniężnych

Jak wynika z orzeczenia Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego o sygn. I SA/Kr 223/16, kwoty uzyskane z realizacji przez kadrę kierowniczą otrzymanych od spółki kuponów bonusowych, których możliwość sprzedaży jest ograniczona, nie są przychodem z kapitałów pieniężnych, tylko z tzw. innych źródeł.
Sprawa dotyczyła spółki, która postanowiła wdrożyć do swojej firmy dodatkowy system wynagrodzeń premiowych, oparty na bonach oraz akcjach wirtualnych dla menadżerów.


Wręczony napiwek może stać się przychodem

Izba Skarbowa w Katowicach w swojej interpretacji o sygn. BPB-2-2/4511-208/16/MMa, objaśnia iż pracownicy, którzy wręczają obsłudze napiwki podczas firmowych posiłków lub dodają taksówkarzowi  pieniądze do właściwej opłaty za usługę, uzyskują przychód, wówczas gdy pracodawca zwróci im poniesiony wydatek. Sprawa dotyczyła spółki, która zwracając swoim pracobiorcom kwotę wydaną na napiwek, nie była pewna czy sumy te powinny być doliczane do ich przychodów, a w konsekwencji czy potrącać od nich podatek. Organ podatkowy uznał iż kwoty te powinny być doliczane, gdyz przychodem jest wszystko, co pracownik otrzymuje od pracodawcy, a firma ma obowiązek obliczenia i pobrania zaliczki na podatek.


To co palimy, podlega opodatkowaniu

Wedlug orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie o sygn. V SA/Wa 3500/15, z dnia 26 kwietnia br., produkty, które nie zawierają tytoniu lecz nadają się do palenia bez dalszego przetwarzania przemysłowego oraz nie są wyrobem medycznym nadal podlegają opodatkowaniu. Sporna sprawa dotyczyła spółki handlującej importowana masa aromatyzowana , przeznaczonej zarówno do spalania w kominku jak i do palenia w fajce wodnej.


Dobry wizerunek firmy jest bardziej opłacalny

Z Interpretacji Izby Skarbowej w Katowicach o sygn. IBPB-1-3/4510-259/16/TS, wynika iż na zwiększenie przychodów firmy w znacznym stopniu może wpływać tworzenie dobrych stosunków z okoliczna społecznością, bowiem spółka angażująca się w programy wspierające ochronę zdrowia, może zaliczyć wydatki do podatkowych kosztów. Sprawa dotyczy firmy, która działa w programie CSR, czyli społecznej odpowiedzialności biznesu.

Wyróżniony ekespert

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner / Attorney-at-law

Formularz kontaktowy

    CGO Group

    CGO Group
    Anna Ślusarek
    Specjalista ds. administracyjnych
    Kancelaria CGO Legal CGO Finance