Privacy policy

Privacy policy
  1. Administrator strony ani CGO Legal Counseling Jakub Chajdas, Michał Gawlak, Piotr Owczarek s.c. nie ponoszą odpowiedzialności za treść stron, artykułów i opinii umieszczonych pod podanymi linkami, ani nie gwarantują ich aktualności.
  2. Zawartość i struktura niniejszej strony chronione są prawami autorskimi, powielanie danych lub informacji, w szczególności wykorzystywanie umieszczonych na stronie tekstów, jak również ich fragmentów oraz zdjęć bez zgody CGO Legal Counseling Jakub Chajdas, Michał Gawlak, Piotr Owczarek s.c. jest zabronione.
  3. Administrator strony przetwarza dane osobowe osób kontaktujących się z kancelarią za pomocą formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie www.cgolegal.pl, spolki.cgolegal.pl i offshore@cgolegal.pl lub poczty elektronicznej, gdyż jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy o świadczenie usług prawniczych na żądanie osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe nie podlegają zgłoszeniu do GIODO na podstawie wyłączenia zawartego w art. 43 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobistych.
  4. Przetwarzanie danych osobowych następuje w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług prawniczych jak również w celu wystawienia rachunku lub faktury. Dane osobowe nie są przekazywane os. 3.
  5. Każdy ma dostęp do treści przetwarzanych danych i jej poprawiania. Dane ujawniane są dobrowolnie, użytkownik może ograniczyć się do podania adresu e-mail.

CGO Legal CGO Finance