Czy Brexit wpłynie na spółki w UK

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner / Attorney-at-law

Polskie spółki w UK a Brexit – czy jest się czego obawiać

Czy Brexit wpłynie na spółki w UK? Polacy założyli ich dziesiątki tysięcy, korzystając z tamtejszego przejrzystego systemu prawa handlowego i podatkowego. Spółka w UK zapewnia obecnie dostęp do wspólnego rynku UE, systemu VAT i wspólnego obszaru celnego.

Zmieni się to w momencie wystąpienia Wielkiej Brytanii ze wspólnoty. Jeżeli ziści się scenariusz tzw. twardego Brexitu, wówczas Wielka Brytania opuści UE bez zawierania stosownego porozumienia regulującego wzajemne stosunku. Dotyczyć to będzie każdego aspektu relacji UE – GB – od rybołówstwa, przez kwestie wspólnej polityki imigracyjnej, do swobody przepływu kapitału i usług.

Spółka w UK a Unia Europejska

Organizacja i funkcjonowanie spółki w UK reguluje oczywiście prawo wewnętrzne Wielkiej Brytanii. Jej udział w obrocie międzynarodowym warunkowany i kształtowany jest jednak przez przepisy unijne (rozporządzenia lub dyrektywy UE). Warto uświadomić sobie np., że:

 • spółka w UK uczestniczy w jednolitym rynku unijnym – po wystąpienia UK ze wspólnoty między wyspami a UE pojawić się mogą np. cła;
 • spółka w UK może prowadzić działalność usługową w Polsce i innych krajach UE bez rejestracji oddziału lub spółki córki. Jest to możliwe dzięki urzeczywistnieniu zasad swobody przepływu kapitału i usług w treści dyrektyw UE – po wystąpieniu ze wspólnoty ten przywilej może zniknąć;
 • dywidendy wypłacane do spółki w UK są zwolnione z podatku u źródła dzięki tzw. Parent Subsidiary Directive;
 • spółka w UK może uzyskać tzw. VAT unijny i uczestniczyć w obrocie gospodarczym korzystając z możliwości dokonywania WNT i WDT (wewnątrz wspólnotowych nabyć i dostaw towarów);
 • …i wiele innych powiązań i wzajemnych zależności systemowych, o których na co dzień się nie myśli.

Co dalej?

Warto pochylić się nad analizą celowości i zasadności dalszego prowadzenia spółki w UK. Nasi eksperci doradzą Państwu, czy w Państwa wypadku należy rozważyć zamknięcie lub przeniesienie spółki poza Wielką Brytanię. Na Państwa życzenie przyjrzymy się modelowi prowadzonej przez Państwa działalności. W ciągu kilku dni roboczych przedstawimy główne argumenty przemawiające za sugerowanym rozwiązaniem. Proszę pamiętać, że przeniesienie siedziby spółki do innego państwa UE umożliwiają unijne traktaty – potwierdza to również Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Chcesz wiedzieć więcej o spółka w UK – odwiedź zakładkę główną poświęconą spółkom w Wielkiej Brytanii. Zapraszamy też na blog mecenasa Gawlaka – szefa działu podatkowego kancelarii CGO.

Wyróżniony ekespert

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner / Attorney-at-law

Formularz kontaktowy

  CGO Group

  CGO Group
  Anna Ślusarek
  Specjalista ds. administracyjnych
  Kancelaria CGO Legal CGO Finance