Rezydencja podatkowa

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner / Attorney-at-law

Rezydencja podatkowa w Polsce jest definiowana w art. 3 ust. 1 ustawy o PIT, osoby fizyczne, które mają miejsce zamieszkania na terytorium Polski, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł tych przychodów. Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 • Posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych)
 • Przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym

O ile spełnienie przesłanki pobytu poza Polską 183 dni jest (przynajmniej na pierwszy rzut oka oczywiste), to rozumienie pojęcia „centrum interesów osobistych i gospodarczych” wymaga dookreślenia. W skrócie, za centrum interesów osobistych należy rozumieć wszelkie powiązania rodzinne. To znaczy ognisko domowe, aktywność społeczną, polityczną, kulturalną, obywatelską, przynależność do organizacji czy klubów, uprawianie hobby itp.

Czy dla zmiany rezydencji podatkowej konieczne jest więc zerwanie wszelkich więzi z krajem?

Nie.

Z reguły przyjmuje się, że zamieszkanie poza Polską wraz z najbliższą rodziną (małżonek, dzieci) wystarczy dla ustalenia braku centrum interesów osobistych podatnika w Polsce. W przypadku oceny istnienia centrum interesów gospodarczych decyduje więcej kryteriów. Są to między innymi: posiadane w Polsce nieruchomości, rachunki bankowe, działalność gospodarcza, kredyty oraz inwestycje.

W praktyce nie trzeba wyzbywać się wszelkiego majątku posiadanego w kraju dla uzyskania statusu nierezydenta. Gdy podatnik posiada nieruchomości, powinien rozważyć ich wynajem. Rachunki bankowe natomiast powinno się przeznaczyć np. na spłatę kredytów zaciągniętych w Polsce.

Przy zmianie rezydencji podatkowej kluczowe jest spełnienie kilku warunków. Uzyskanie zagranicznego certyfikatu rezydencji podatkowej, zawieszenie prowadzonej działalności gospodarczej w Polsce, wynajem mieszkania w kraju nowej rezydencji i przede wszystkim – wyjazd do tego kraju wraz z najbliższą rodziną.

Więcej informacji o zmianie rezydencji podatkowej uzyskają Państwo TUTAJ. Ponadto zachęcamy do zapoznania się z tematem Exit tax czyli podatku od zmiany rezydencji podatkowej. Wszystkich chcących uzyskać więcej informacji o zagadnieniu jakim jest rezydencja podatkowa zapraszamy do kontaktu.

Wyróżniony ekespert

Michał Gawlak

Partner / Attorney-at-law

Formularz kontaktowy

  CGO Group

  CGO Group
  Anna Ślusarek
  Specjalista ds. administracyjnych
  Kancelaria CGO Legal CGO Finance