Natalia Jakubowska-Zarzycka

Natalia Jakubowska-Zarzycka
Natalia Jakubowska-Zarzycka

Natalia Jakubowska-Zarzycka

Prezes CGO Immigration

Prawnik, ukończyła prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego jako słuchaczka specjalizacji: wymiar sprawiedliwości-profil prawno karny. Pracę magisterską obroniła w katedrze Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych zajmując się problematyką przemocy wobec kobiet na gruncie prawa międzynarodowego. W toku studiów odbyła praktykę w kancelarii prawniczej Karnowski i Wspólnik.

Głównym przedmiotem jej zainteresowania są sprawy z zakresu rejestracji spółek oraz pomoc prawna cudzoziemcom.

W CGO nadzoruje obsługę klientów oraz proces rejestracji spółek.

Skontaktuj się ze mną
Kancelaria CGO Legal CGO Finance