Marcel Konieczny

Marcel Konieczny
Marcel Konieczny

Marcel Konieczny

Aplikant radcowski

Od stycznia 2021 r. aplikant radcowski przy OIRP w Łodzi. Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Wieloletnie nagradzany Stypendium Rektora za wysokie wyniki edukacyjne. W trakcie studiów wyróżniony za wolontariat w ramach Studenckiego Punktu Informacji Prawnej WPiA UŁ – Klinika Prawa.

Zdobywał doświadczenie w łódzkich kancelariach, w których zajmował się procesową obsługą przedsiębiorstw rynku finansowego.

Specjalizuje się w prawie budowlanym.

Skontaktuj się ze mną
Kancelaria CGO Legal CGO Finance