Joanna Kegler

Joanna Kegler
Joanna Kegler

Joanna Kegler

Starszy prawnik / Radca prawny

Adwokat. Ukończyła kierunek prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytety Łódzkiego – profil cywilnoprawny. Pracę magisterską obroniła w Katedrze Postępowania Cywilnego I, zajmując się tematyką dopuszczalności skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.

W trakcie studiów podjęła współpracę z Kliniką Prawa Uniwersytetu Łódzkiego, w ramach której udzielała bezpłatnych porad prawnych osobom niezamożnym a także odbyła praktyki w jednej z łódzkich kancelarii adwokackich.

W 2017 roku ukończyła aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi, zdając egzamin zawodowy. W trakcie aplikacji zdobyła szerokie doświadczenie procesowe, w szczególności z zakresu prawa karnego, prawa wykroczeń, prawa karnego skarbowego oraz prawa pracy. Podejmowała również współpracę z innymi łódzkimi kancelariami, poszerzając swoje doświadczenie zawodowe o tematykę szeroko rozumianego prawa cywilnego i rodzinnego.

Specjalizuje się w prawie karnym, prawie karnym skarbowym, prawie pracy, prawie cywilnym w tym prawie rodzinnym.

Włada językiem angielskim.

Skontaktuj się ze mną
Kancelaria CGO Legal CGO Finance