Indywidualne lub korporacyjne konto bankowe bez sprawozdawczości CRS

Indywidualne lub korporacyjne konto bankowe bez sprawozdawczości CRS

Bankowość w Tbilisi w Gruzji

Tbilisi (Gruzja) oferuje rewelacyjny system bankowości bez jakichkolwiek wymogów w zakresie sprawozdawczości.

 

Tbilisi jest wysoko ocenianą, sprzyjającą zachowaniu prywatności jurysdykcją z bardzo dobrym systemem bankowości międzynarodowej. Procedura założenia konta przeprowadzana jest profesjonalnie, szybko i prosto.

Bankowe konto internetowe wolne od problemów!

Od momentu naszego powstania szukaliśmy najlepszej oferty w zakresie bankowości. Wierzymy, że udało nam się ją znaleźć! Prezentowane przez nas konto bankowe jest doskonałe, z całą pewnością lepsze od przeciętnych ofert rachunków bankowych, jakie proponowane są obecnie na rynku. Jesteśmy o tym absolutnie przekonani.

 

Odkryliśmy  niezwykłą ofertę światowej klasy banku, dzięki czemu Państwo również mogą z niej skorzystać. Propozycja ta jest ulubionym produktem naszych klientów w kategorii spółek offshore i kont bankowych. Jest to bez wątpienia najszybszy i najprostszy sposób na założenia spółki offshore i konta bankowego!

Bankowość w Tbilisi

Obywatele USA są mile widziani w granicach jurysdykcji podatkowej, w której możliwy jest brak obowiązku stosowania się do wymogów sprawozdawczości w związku z przepisami CRS, FATCA i OCED.

 

Prezentowana oferta banku w Tbilisi może poprawić Państwa wyniki finansowe i pozwolić na rozwój międzynarodowej działalności gospodarczej poprzez redukcję powiązanych kosztów, ryzyka i opóźnień w płatnościach międzynarodowych.  Może ona również wpłynąć pozytywnie na relacje z Państwa klientami poprzez umożliwienie prowadzenia handlu w wybranej przez Państwa walucie.

 

Otwierając omawiane konto bankowe, będą Państwo mogli przyjmować i dokonywać płatności w walucie klienta. Małym firmom da to ogromną przewagę nad konkurencyjnymi podmiotami,  które często zmuszają klientów do dokonywania transakcji w walucie dostawcy. Dzięki utrzymywaniu funduszy na koncie i korzystania z nich w walucie, w której zostały przelane na Państwa konto, zmniejszy się znacznie ryzyko strat wynikających z przeliczenia waluty, zaoszczędzony zostanie również koszt związany z takim przeliczeniem.

 

Jest to o tyle bezpieczniejsze, że mogą Państwo natychmiast dokonać transakcji w walucie, której Państwo potrzebują. Koszty biznesowe mogą Państwo zmienić w źródło osiągania zysków walutowych.

 

Dokonując transakcji z innymi naszymi klientami, będą Państwo korzystać z zalet transferu wewnętrznego.  Pozwoli to Państwu na stworzenie wspólnoty interesów gospodarczych z Państwa dostawcami i klientami, którzy otworzą u nas rachunki kierując się Państwa rekomendacją. Transakcje z członkami tej wspólnoty będą błyskawiczne, bezpieczne i tanie, bez prowizji.

Zapewnienie zgodności z przepisami i uzyskanie niezbędnych informacji

Aby otworzyć konto bankowe, będą Państwo musieli dostarczyć do naszej kancelarii dokumentację zależnie od rodzaju rachunku bankowego. Np. w przypadku konta firmowego musimy otrzymać od Państwa ważny dokument tożsamości oraz dowód potwierdzający zamieszkiwanie w danym kraju przez: osobę składającą podpisy przy zawarciu umowy rachunku bankowego, dyrektorów oraz udziałowców spółki.

 

Dowodem zamieszkania powinien być rachunek za media lub jego odpowiednik. Musimy mieć również dowód, że osoba składająca podpisy przy założeniu rachunku ma prawo taki rachunek założyć i zarządzać funduszami spółki, np. pełnomocnictwo lub uchwałę zarządu.

Poznaj swojego klienta

Podstawą procedury „Poznaj swojego klienta” (KYC – Know Your Client) jest wykazanie, że osoby  zaangażowane w procesie aplikacyjnym (osoba podpisująca, beneficjent rzeczywisty, dyrektorzy, itp.) rzeczywiście istnieją. Mówiąc najprościej, w procedurze KYC chodzi o wykazanie, że osoby składające wniosek są tymi, kim twierdzą, że są, oraz mają miejsce zamieszkania w deklarowanym przez nie miejscu.

 

Dla każdego konta wymagane jest złożenie ważnego dowodu tożsamości oraz dowodu zamieszkania (jak wspomniano powyżej), takiego jak rachunek za media czy za telefon stacjonarny, nie starszego niż 3 miesiące w stosunku do daty złożenia wniosku. Wyciągi bankowe lub rachunki za telefon komórkowy nie są akceptowane jako ważny dowód zamieszkania. Będziemy też często kontaktować się z Państwem telefonicznie lub przez Skype, aby poprosić Państwa o rozmowę twarzą w twarz w celu weryfikacji tożsamości.

Analiza due diligence na poziomie korporacyjnym

Jak mogą się Państwo spodziewać, potrzebne będzie nam świadectwo zarejestrowania spółki oraz wszystkie dokumenty rejestracyjne, które odpowiadają jurysdykcji, w obszarze której spółka ma siedzibę, i które wykazują, że spółka została zarejestrowana zgodnie z obowiązującymi przepisami i jest obecnie w tzw. good standing. Powinniśmy również uzyskać informację o beneficjentach rzeczywistych, oraz dokumentację potwierdzającą te dane.

 

Wszystkie dokumenty muszą być poświadczone przez notariusza, księgowego, prawnika, odpowiedniego pracownika banku lub policjanta. Musimy posiadać też wystarczające informacje, aby skontaktować się z osobami certyfikującymi, w celu potwierdzenia, że są one osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje i rzeczywiście dokonały certyfikacji. Od tych wnioskodawców, którzy mogą potrzebować licencji na wykonywanie którejkolwiek z czynności, oczekujemy przedstawienia dokumentów potwierdzających posiadanie licencji, abyśmy mogli dokonać ich weryfikacji.

Analiza due diligence na poziomie transakcji

Możemy poprosić o uzasadnienie dokonania danej transakcji oraz o  wykazanie ekonomicznych podstaw dokonania płatności. Może to zostać przeprowadzone telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Powinni być Państwo przygotowani do dostarczenia nam faktur, dowodów dostawy, umów i wszelkich innych dokumentów potwierdzających, że dokonywane transakcje mają weryfikowalną podstawę ekonomiczną.

Dlaczego warto skorzystać z usług tego banku?

 • Lojalna jurysdykcja podatkowa, w której możliwy jest brak obowiązku prowadzenia sprawozdawczości dotyczącej zgodności z CRS, FATCA i OCED;
 • Nie jest potrzebna obecność klienta (aby otworzyć konto bankowe wystarczą przesłane mailem zeskanowane kopie dokumentów);
 • Usługi offshore świadczone przez bank obejmują zróżnicowany zakres bankowości dla klientów;
 • Doradzamy w zakresie wyboru założyciela, oferujemy szeroki zakres usług korporacyjnych;
 • Dostępne są również programy uzyskania obywatelstwa i licencji;
 • Bankowość internetowa i karta debetowa wliczone są w usługę;
 • Czas rozpatrywania wniosku jest dość krótki, zazwyczaj jest to tydzień lub dwa od momentu, gdy bank otrzyma wszystkie wymagane od Państwa dokumenty.

W nowoczesnej gospodarce handel międzynarodowy stał się niezbędnym elementem dla wszystkich przedsiębiorstw na całym świecie. W wielu przypadkach jest to już kwestia nie tyle rozwoju firmy, co raczej jej przetrwania. Podczas wymiany kapitału, towarów lub usług, która odbywa się z przekroczeniem granic międzynarodowych, elementem kluczowym jest proces płatności.

 

Dokonując transakcji z innymi naszymi klientami, będą Państwo korzystać z zalet transferu wewnętrznego.  Pozwoli to Państwu na stworzenie wspólnoty interesów gospodarczych z Państwa dostawcami i klientami, którzy otworzą u nas rachunki kierując się Państwa rekomendacją. Transakcje z członkami tej wspólnoty będą błyskawiczne, bezpieczne i tanie, bez prowizji.

 

Prezentowana oferta banku w Tbilisi może poprawić Państwa wyniki finansowe i pozwolić na rozwój międzynarodowej działalności gospodarczej poprzez redukcję powiązanych kosztów, ryzyka i opóźnień w płatnościach międzynarodowych.  Może ona również wpłynąć pozytywnie na relacje z Państwa klientami poprzez umożliwienie prowadzenia handlu w wybranej przez Państwa walucie.

 

Otwierając omawiane konto bankowe, będą Państwo mogli informować, że przyjmują i dokonują Państwo płatności w walucie klienta.

 

Małym przedsiębiorstwom da to ogromną przewagę nad konkurencyjnymi firmami,  które często zmuszają klientów do dokonywania transakcji w walucie dostawcy.

 • Szybkie transfery
 • Bezpieczne płatności
 • Handel międzynarodowy
 • Obsługa 24/7

Dzięki utrzymywaniu funduszy na koncie i korzystaniu z nich w walucie, w której zostały przelane na Państwa konto, zmniejszy się znacznie ryzyko strat wynikających z przeliczenia waluty, zaoszczędzony zostanie również koszt związany ze stratą kursową.

 

Jest to o tyle bezpieczniejsze, że mogą Państwo natychmiast dokonać transakcji w walucie, której Państwo potrzebują. Koszty biznesowe mogą Państwo zmienić w źródło osiągania zysków walutowych.

 

Większość przedsiębiorstw zaangażowanych w handel międzynarodowy dokonuje wielokrotnych transakcji z tymi samymi dostawcami i klientami. Koszt tego rodzaju działalności jest ogromny pod względem opłat za przelewy międzynarodowe, strat kursowych i ryzyka wahań kursów walut.

 • Dostępność przez cały rok;
 • Mogą Państwo dokonywać rozliczeń on-line niezależnie od stref czasowych, 24 godziny na dobę, 365 dni w roku;
 • Szybkie transakcje;
 • Wpływające środki wpłacane są na Państwa konto w ciągu kilku sekund, bez względu na walutę;
 • Brak dodatkowych kosztów;
 • Dostawca otrzyma dokładnie taką kwotę, jaką Państwo przeleją;
 • Obsługa on-line;
 • Po otrzymaniu zawiadomienia od klienta o dokonaniu przez niego płatności, mogą Państwo bezzwłocznie sprawdzić, czy kwota wpłynęła na Państwa konto, bez ruszania się sprzed biurka.

Koszt założenia konta osobistego lub firmowego (jeśli dostarczycie Państwo wszystkie prawidłowe i aktualne dokumenty spółkowe) to 1.999 EUR, plus 199 EUR za tłumaczenie dokumentów spółkowych, co stanowi łączną kwotę 2.198 EUR).

 

Czytaj więcej na blogu mecenasa Michała Gawlaka – konto zagraniczne