E-recepcja

Gwarancja bankowa

Gwarancja bankowa

Gwarancja bankowa to instrument finansowy wydawany przez bank A dla banku B, który zabezpiecza klienta w codziennych transakcjach.

 

Gwarancja bankowa to szczególna forma gwarancji samoistnej, w której rolę gwaranta przyjmuje bank. Umowa gwarancji bankowej jest pisemnym zobowiązaniem banku do zapłaty kwoty maksymalnej wskazanej w gwarancji (sumy gwarancyjnej), w przypadku gdy zleceniodawca gwarancji, na którego została wystawiona, nie wywiąże się ze swojego zobowiązania.

 

Na przykład:

 

Masz 100 000 euro na rachunku bankowym i chcesz kupić towar z płatnością przy odbiorze, więc prosisz dostawcę o dostarczenie i zapłatę po dostarczeniu, a on prosi Cię o wysłanie gwarancji bankowej.

 

To jest właśnie przykład sytuacji, w której gwarancja bankowa może okazać się przydatna. Twój bank zablokuje kwotę 100 000 euro i prześle wiadomość wewnętrzną do banku dostawcy informując go w skrócie: „My, Bank X, gwarantujemy za spółkę ABC LTD do wysokości 100 00 euro dla transakcji ze spółką „Dostawca” na zakup xyz sztuk wypływających z portu … i wpływających do portu … przewożone przez statek …, data wypłynięcia … , po otrzymaniu i weryfikacji towaru gwarantujemy, ze klient dokona zapłaty w ciągu X dni.

 

Pełny tekst faktycznej gwarancji bankowej ma kilka stron i zawiera wszystkie warunki umowy i transakcji.

 

Pierwszym krokiem do otrzymania gwarancji bankowej jest udzielenie wydającemu bankowi jak najpełniejszych informacji dotyczących transakcji, w tym umowy kupna i sprzedaży towarów lub dóbr, żeby bank mógł sporządzić gwarancję bankową.

 

Skontaktuj się z nami pod numerem telefonu +48 42 663 65 03, aby otrzymać więcej informacji o gwarancjach bankowych.