Transgraniczne łączenie spółek

Transgraniczne łączenie spółek

Dla kogo?

Łączenie spółek polskiej z kapitałową spółką zagraniczną zarejestrowana w UE jest ostatnio jedną z najczęściej realizowanych przez nas usług. Klienci decydują się na powyższy ruch korzystając z unijnej zasady swobody przepływu kapitału, usług – słowem swobody przedsiębiorczości. Motywacja stojąca za powyższym ruchem może być różna: podatkowa, biznesowa, osobista itp. Niezależnie od motywacji – ruch taki może być genialnym podatkowo posunięciem, które pozwoli nie tylko zaoszczędzić na podatkach, ale również rozwinąć działalność w zupełnie nowych kierunkach. W połączeniu ze zmianą osobistej rezydencji podatkowej częstokroć pozwala w pełni legalnie zminimalizować efektywną stawkę podatkową do zera.

Na czym to polega?

Łączenie spółek odbywa się w trybie polskiego kodeksu spółek handlowych oraz jego zagranicznego odpowiednika. Obejmuje rejestrację spółki zagranicznej w wybranym kraju UE, a następnie przeprowadzenia procedury łączenia w PL i poza granicami RP. Przygotowuje się plan połączenia, spisuje aktywa i pasywa, podejmuje uchwałę o łączeniu oraz dokonuje wpisów w odp. rejestrach krajów uczestniczących. Po zakończeniu transakcji spółka polska jest wykreślana a spółka zagraniczna przejmuje aktywa spółki przejmowanej. W efekcie, bez przeprowadzania likwidacji (wyrok TSUE) spółka polska znika z rejestru a klient może cieszyć się z faktu przeniesienia aktywów poza granice RP.

Gdzie jest haczyk?

Obecnie go nie ma, ale państwa UE muszą wdrożyć do swoich systemów prawnych dyrektywę UE, która obciąży przenoszenie siedzib spółek poza granice podatkiem tzw. exit tax. Prawdopodobnie wpłynie to negatywnie na popularność tych rozwiązań, ale niekoniecznie je przekreśli.

 

Zapraszamy do kontaktu jeżeli są Państwo zainteresowani przeprowadzenie procedury transgranicznego łączenia spółki.