Ochrona majątku

Ochrona majątku obejmuje szereg czynności mających na celu prawne zabezpieczenie majątku klienta przed identyfikowalnymi ryzykami. Ryzyka różnią się w zależności od sytuacji, dlatego rozwiązania, które pomogą ochronić Twoją własność, muszą być indywidualnie dopasowane.

 

Z uwagi na zbliżający się kryzys gospodarczy warto przeanalizować celowość i pilność potencjalnych rozporządzeń aktywami wchodzącymi w skład majątku prywatnego i firmowego.

 

Ochrona majątku zaczyna się od określenia: najodpowiedniejszej jurysdykcji dla przedsięwzięcia; właściwej struktury – np. czy aktywa winny być umieszczone w spółce zagranicznej, funduszu powierniczym lub fundacji i ustalenia zasad zarządzania aktywami.

Na jakie wypadki powinno się chronić swój majątek?

  • Spory handlowe
  • Bankructwo, niewypłacalność
  • Problemy finansowe
  • Rozwód, dziedziczenie, powody osobiste

Zapewniamy szeroki wybór rozwiązań dedykowanych ochronie majątku: od tworzenia spółki holdingowej dla posiadanych akcji, poprzez zakładanie spółek zagranicznych, tworzenie funduszy, fundacji i inne.

Środki ochrony różnią się między sobą, wszystkie jednak oparte są na unikaniu „posiadania” aktywów przez osobę prywatną, a raczej umieszczeniu ich w spółkach, funduszach i fundacjach. Niektóre aktywa mogą również zostać umieszczone w portfelu ubezpieczeń na życie.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji dotyczących zakładania zagranicznych funduszy powierniczych, fundacji czy innych rodzajów krajowych lub zagranicznych spółek. W pierwszej kolejności przeprowadzimy konsultację poprzez wykorzystywane przez nas bezpieczne aplikacje do komunikowania się na odległość. Możesz również od razu połączyć się z naszą e-recepcją podczas której umówisz konsultację prawną ze specjalistą.

Na tym etapie istotne jest określenie czego dotyczyć będzie ochrona majątku – jakich istotnych aktywów wchodzących w skład majątku klienta. Skuteczne doradztwo wymagać będzie poznania osobistej sytuacji klienta (fakt zawarcia związku małżeńskiego, ryzyk na gruncie prawa spadkowego, czy też zadłużenia osobistego z tyt. poręczeń, gwarancji czy weksli); struktury majątku firmowego oraz ciążących na tym majątku obciążeniach. Przeanalizujemy również obowiązujące umowy cywilnoprawne oraz stosunku publicznoprawne (podatki, opłaty) dot. beneficjentów i spółek kontrolowanych. W trakcie pierwszej konsultacji zwykle udaje nam się pobieżnie poznać osobistą sytuację majątkowa klienta oraz sytuację korporacyjno-podatkową kontrolowanej przez niego grupy podmiotów – po tym etapie jesteśmy w stanie przedstawić propozycję działania, ewentualnie przygotować dedykowaną prezentację wdrożenia. Ten etap trwa zwykle 0d 3 do 5 dni roboczych. Wśród dostępnych rozwiązań proponujemy m.in.:

Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, choć nie da się ukryć, że w naszej praktyce wykorzystujemy określone gotowe schematy korporacyjne lub standaryzowane rozwiązania. Operacje na majątku możemy wykonać z wykorzystaniem nowo – zakładanych podmiotów lub ewentualnie – z naszych podmiotów powierniczych – w celu oszczędności kosztów i czasu. Warto zapoznać się z naszą ofertą tzw. usług offshore dostępną tutaj.