E-recepcja

Ochrona kapitału i aktywów

Ochrona kapitału i aktywów

Ochrona Twojego majątku i aktywów jest niezbędna na co dzień oraz w sytuacjach zagrożenia. Ryzyko jest różne w zależności od sytuacji, dlatego rozwiązania, które pomogą ochronić Twoją własność, muszą być indywidualnie dopasowane.

 

Ochrona aktywów zaczyna się od określenia: najodpowiedniejszej jurysdykcji dla przedsięwzięcia; właściwej struktury – np. czy aktywa winny być umieszczone w spółce zagranicznej, funduszu powierniczym lub fundacji i ustalenia zasad zarządzania aktywami.

Na jakie wypadki powinno się chronić swój majątek i aktywa?

  • Spory handlowe
  • Bankructwo, niewypłacalność
  • Problemy finansowe
  • Rozwód, dziedziczenie, powody osobiste

Zapewniamy szeroki wybór rozwiązań dedykowanych ochronie majątku: od tworzenia spółki holdingowej dla posiadanych akcji, poprzez zakładanie spółek zagranicznych, tworzenie funduszy, fundacji i inne.

Środki ochrony różnią się między sobą, wszystkie jednak oparte są na unikaniu „posiadania” aktywów przez osobę prywatną, a raczej umieszczeniu ich w spółkach, funduszach i fundacjach. Niektóre aktywa mogą również zostać umieszczone w portfelu ubezpieczeń na życie.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji dotyczących zakładania zagranicznych funduszy powierniczych, fundacji czy innych rodzajów krajowych lub zagranicznych spółek.