Obywatelstwo Vanuatu

Obywatelstwo Vanuatu

Program uzyskania obywatelstwa i paszportu Vanuatu

Program uzyskania obywatelstwa i paszportu Vanuatu stanowi interesującą opcję dla tych z Państwa, którzy poszukują drugiego obywatelstwa.

 

Kwalifikacja do programu wymaga m.in wpłaty na fundusz rządowy w wysokości 130.000 USD. Całkowity koszt programu waha się w granicach 250 000 USD.

Krótki opis programu:

W połowie marca 2015 roku rejon Południowego Pacyfiku dotknął cyklon PAM, co spowodowało poważne uszkodzenie infrastruktury i zabudowy mieszkalnej.

 

Rząd Republiki Wysp Południowego Pacyfiku uruchomił Program Odbudowy Gospodarczej Południowego Pacyfiku (VERP), stwarzający możliwość przyznania obywatelstwa wnioskodawcom, którzy zechcą wnieść wkład pieniężny na rzecz funduszu odbudowy.

 

Wnioskodawca byłby uprawniony do honorowego obywatelstwa na Południowym Pacyfiku zgodnie z §20(1) Ustawy o Obywatelstwie Południowego Pacyfiku [Rozdz. 112], Rozporządzenia nr 34 z 2015 roku o  Obywatelstwie Honorowym (Program Odbudowy Gospodarczej Południowego Pacyfiku), Rozporządzenia (Poprawka) nr 37 z 2015 roku o Honorowym Obywatelstwie, i Rozporządzenia nr 38 z 2015 roku o Przywilejach i Honorowym Obywatelstwie (Program Odbudowy Gospodarczej Południowego Pacyfiku) – zwanych dalej „Odpowiednimi Rozporządzeniami”. Obywatel honorowy może cieszyć się wszystkimi przywilejami z wyjątkiem prawa udziału w życiu politycznym (udziału w wyborach).

 

Komisja Obywatelska, która jest niezależnym podmiotem rządowym i podlega własnym przepisom uchwalonym przez Parlament, ustanowiła jednostkę, wyłącznym agentem na terenie Europy (z wyjątkiem Rosji) i obu Ameryk. VRP MENA (Program Odbudowy Gospodarczej Południowego Pacyfiku) jest zarządzany przez Konsula Honorowego państwa Południowego Pacyfiku w Libanie oraz Specjalnego Wysłannika Rządu państwa Południowego Pacyfiku na Bliskim Wschodzie.

 

Poza wyżej wymienionym wkładem pieniężnym w wysokości 130.000 USD, istnieją pewne dodatkowe koszty i opłaty, w tym związane z kosztami uzyskania obywatelstwa, kosztem weryfikacji danych, opłat VIPA, opłat wynikających z postępowań, opłat paszportowych i innych składające się na całą kwotę 250 000 USD.

 

Postanowiliśmy przedstawić ofertę obywatelstwa za cenę 250.000 USD na jednego wnioskującego – lub równowartość tej ceny w euro (plus opłata za skierowanie) włącznie. Dla rodziny czteroosobowej (matka, ojciec i dwoje dzieci do lat 18) opłata od wniosku wynosi 230.000  USD (plus opłata za skierowanie) lub jej równowartość w euro. Każde dodatkowe małoletnie dziecko to dodatkowa opłata w wysokości 20.000 USD.

 

We wniosku może zostać również uwzględniona:

  • osoba zależna od wnioskodawcy – co oznacza biologicznego lub adoptowanego syna lub córkę wnioskodawcy, w wieku od 18 do 25 lat, który/a zamieszkuje wspólnie z wnioskodawcą lub jego/jej małżonkiem i jest osobą zależą od wnioskodawcy lub jego/jej małżonka, oraz który/a uczy się (chodzi do szkoły, studiuje na uczelni) w pełnym wymiarze czasowym – 30.000 USD za osobę; albo
  • rodzic, który zamieszkuje wspólnie z wnioskodawcą lub jego/jej małżonkiem i ukończył 65. rok życia – 20.000 USD za osobę lub 40.000 USD za oboje rodziców.

Pozwalamy również na uwzględnienie we wniosku dwojga dzieci w wieku poniżej 18 lat, a za dodatkowe trzecie dziecko i więcej opłata wynosi 12.500 USD za osobę.

 

Warunki płatności: 45.000 USD opłaty wstępnej, w tym opłata za skierowanie,  płatne przy składaniu wniosku. Pozostała kwota zostanie podzielona później na dwie oddzielne płatności, czyli 50% pozostałej kwoty 187.500 USD lub 92.500 USD płatne po uzyskaniu wstępnej zgody rządu Vanuatu, a drugie 50% pozostałej kwoty w wysokości 92.500 USD po otrzymaniu pisma od Komisji Obywatelskiej z informacją, że wniosek został zatwierdzony (ok. 2-3 tygodnie).

 

Możemy przystąpić do realizacji wniosku, jeśli widzimy, że kandydat ma tzw. czystą historię. Ważne jest, aby paszporty zostały wysyłane do urzędu ds. obywatelstwa w pierwszej kolejności podczas procesu rozpatrywania wniosku, dla celów przeprowadzenia procedury due diligence (analizy kompleksowej) jako elementu postępowania w procesie, np. w razie gdyby podczas analizy okazało się, że dana osoba ma negatywną historię.

 

Komisja Obywatelska może polecić agentowi, aby nie rozpatrywał wniosku konkretnego wnioskodawcy. Istotne jest również dla nas, abyśmy otrzymali zaświadczenie o niekaralności z kraju, z którego pochodzi klient/kandydat.