Holdingi europejskie

Holdingi europejskie

W wielu krajach europejskich spółki holdingowe zwolnione są z podatku od dywidend pochodzących ze spółek powiązanych zarejestrowanych w innych krajach UE.

 

Spółka holdingowa jest strukturą prawną, której celem jest kontrola innych spółek (głównie poprzez posiadanie ich udziałów i akcji) w celu zapewnienia stabilności i konsolidacji przychodów z różnych podmiotów, a tym samym uproszczenia ich opodatkowania.

 

Spółki holdingowe w Europie są jeszcze bardziej atrakcyjne ze względu na dwie dyrektywy europejskie wydane w 1990 i 2003 r., eliminujące (pod pewnymi warunkami) opodatkowanie dywidend wypłacanych pomiędzy spółkami zależnymi i spółkami dominującymi.

Atrakcyjne przepisy dotyczące spółek holdingowych w Europie

Wiele krajów europejskich przewiduje specjalne warunki dla spółek holdingowych.
Poniżej kilka najważniejszych:

  • Spółki holdingowe w Wielkiej Brytanii: skorzystaj z atrakcyjnego prawa podatkowego
    w Wielkiej Brytanii i zwolnienia z podatku od dywidend otrzymanych z zagranicy,
  • Spółki holdingowe w Luksemburgu: SPF i SOPARFI,
  • Spółki holdingowe w Holandii oferują możliwość optymalizacji opodatkowania należności licencyjnych,
  • Spółki holdingowe na Cyprze i na Malcie – w klasycznych jurysdykcjach, które zwalniają dochody z dywidend z opodatkowania,
  • Spółki holdingowe w Belgii pozwalają skorzystać z niskich stawek podatku od dywidend i zysków kapitałowych i „RDT („revenus définitivement taxés”).