Fundusze inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne

Bez względu na to czy fundusz zarejestrowany jest w Luksemburgu, na Cyprze, Wyspie Man, Kajmanach, Singapurze czy w innej jurysdykcji – jego cel jest ten sam: pomnażanie i ochrona kapitału.

Kto może założyć fundusz inwestycyjny

Teoretycznie każdy może dążyć do pozyskania kapitału zakładając fundusz inwestycyjny.

 

W praktyce proces jest czasochłonny i kosztowny, a zaczyna się od przygotowania prospektu skierowanego do potencjalnych inwestorów, w którym opisuje się szczegóły strategii, naturę aktywów oraz wartość i czas trwania inwestycji. Dokument ten, z reguły długi na kilkaset stron, jest sporządzany przez prawnika specjalizującego się
w prawie kraju wybranego do założenia funduszu.

 

Fundusze inwestycyjne mogą być oparte na wszystkich typach przedsięwzięć, jak np. nieruchomościach, finansach, górnictwie, lub ich kombinacjach, jak w przypadku funduszy hedgingowych.

Jak działa fundusz inwestycyjny

Fundusz inwestycyjny jest strukturą prawną, której właściwości dopasowane są do funkcji funduszu. Może zawierać aktywa finansowe – trwałe lub płynne.

 

Kiedy fundusz zostanie skonstruowany, poprawnie zarejestrowany, inwestorzy mogą uczestniczyć w funduszu poprzez zakup akcji, które zostały złożone u depozytariusza – banku, który posiada środki w depozycie.

 

Fundusze, zarządzane przez zarządcę funduszu i nadzorowane przez organ regulacyjny, stanowią bezpieczną w zakresie nadzoru, organizacji i stabilności strukturę dla inwestorów.

Zagraniczne fundusze inwestycyjne

Większość funduszy inwestycyjnych zakładanych jest w lokalizacjach typu offshore ze względu na brak podatków.

 

Jeżeli planujesz wykorzystanie funduszu inwestycyjnego w celu zarządzania własnymi aktywami wybór jurysdykcji nie jest ważny. Natomiast jeżeli chcesz wykorzystywać fundusz do zbierania pieniędzy od innych inwestorów, polecane są takie europejskie jurysdykcje jak Luksemburg, czy Gibraltar, ze względu na bezpieczeństwo i prestiż.

 

Główne kryteria odróżniające Gibraltar i Luksemburg wiążą się z minimalną kwotą wymaganą do założenia funduszu. Prawo Luksemburga wymaga przynajmniej 1 miliona euro, natomiast prawo na Gibraltarze jest bardziej elastyczne i zezwala na założenie funduszu inwestycyjnego o kapitale początkowym równym 100 000 euro.