Delokalizacja przedsiębiorstw

Delokalizacja przedsiębiorstw

Jeżeli prowadzą Państwo działalność gospodarczą – niezależnie od formy prawnej – decydując się na delokalizację przedsiębiorstwa (rozumianą jako całkowite lub częściowe zaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w jednym kraju, z równoczesnym otwarciem przedsiębiorstwa za granicą) należy opracować precyzyjny harmonogram i plan działania mając na względzie chociażby:

  • przepisy kodeksu spółek handlowych, który wskazuje, że przeniesienie spółki za granicę wiąże się z jej rozwiązaniem (nie dotyczy to spółki europejskiej) i zakończeniem bytu prawnego bez konieczności przeprowadzania likwidacji,
  • przepisy prawa podatkowego, które np. wymagają sporządzenia remanentu likwidacyjnego przy zamykaniu działalności w Polsce,
  • przepisy prawa pracy (głównie zbiorowego) przewidujące szczególne tryby rozwiązywania stosunku pracy z pracownikami w przypadku likwidacji pracodawcy.

Istotne znaczenie ma wybór właściwej formuły transferu majątku do innego podmiotu,  m.in.: łączenie spółek (również transgraniczne), wniesienie aportem przedsiębiorstwa do innej spółki (już istniejącej lub nowo zawiązanej), czy też sprzedaż przedsiębiorstwa spółce zagranicznej.

 

Nasi prawnicy doradzą Państwu, zarówno na gruncie polskiego prawa korporacyjnego, jak i polskiego prawa pracy oraz prawa podatkowego, jak najlepiej przeprowadzić operację delokalizacji Państwa przedsiębiorstwa. Ponadto, dzięki rozbudowanej sieci międzynarodowych partnerów, otrzymają Państwo pomoc prawną i księgową w wybranych jurysdykcjach zagranicznych.

 

Zapraszamy też do zapoznania się z blogiem mecenasa Michała Gawlaka, który w jednym z wpisów opisuje problem przeniesienia aktywów za granicę.