Dyrektor i udziałowiec nominowany

Dyrektor i udziałowiec nominowany

Dyrektor nominowany to osoba lub inna spółka wynajęta do pełnienia funkcji dyrektora zamiast właściciela (beneficjenta) spółki. Możliwość ta wykorzystywana jest w przypadkach, kiedy właściciel spółki nie chce występować jako dyrektor spółki lub gdy miejscowe przepisy wymagają lokalnego dyrektora. Dyrektor nominowany wykonuje pisemne instrukcje beneficjenta.

 

Udziałowiec nominowany to osoba lub spółka, która staje się udziałowcem spółki na podstawie umowy powierniczej, a więc dysponuje udziałami beneficjenta (właściciela spółki) jako swoimi – w rzeczywistości wykonując umowę powierniczą i pisemne instrukcje faktycznego beneficjenta.