Czy to się opłaca? Co oferujemy?

Czy to się opłaca? Co oferujemy?

Optymalizacja podatkowa bieżących dochodów lub też konkretnych transakcji, będzie opłacalna, gdy po odliczeniu wszystkich poniesionych kosztów, czysty zysk przedsięwzięcia okaże się niższy od osiąganego w sytuacji, gdyby optymalizacja nie miała miejsca.

 

W praktyce poszczególne rozwiązania mogą być opłacalne już od kwoty kilkudziesięciu tysięcy złotych obrotu miesięcznie. Opłacalność wynika np. z możliwości obniżenia efektywnego opodatkowania podatkiem CIT nawet do stawki 5%. Istnieją również efektywne metody obniżenia opodatkowania podatkiem PIT – w tej chwili jedynie z wykorzystaniem spółek europejskich oraz umów o unikaniu podwójnego opodatkowania – nawet do kilku procent.

 

Zastrzegamy, że powyższe uwagi mają charakter uwag przykładowych i jedynie orientacyjnie prezentuję problemy, które bierzemy pod uwagę przy indywidualnej ocenie każdego przypadku. Np. dla optymalizacji bieżących dochodów znaczenie ma: faktyczne miejsce wykonywania działalności, przedmiot działalności, pochodzenie towarów czy forma prowadzonej działalności.

 

Oferujemy między innymi:

 • Optymalizację podatkową zysków z handlu międzynarodowego
 • Optymalizację podatkową zysków z usług pośrednictwa
 • Optymalizację podatkową zysków z handlu internetowego (e-commerce) oraz usług świadczonych zdalnie
 • Optymalizację podatkową zysku operacyjnego poprzez alokację części źródeł kosztów poza granicami Polski
 • Optymalizację podatkową procesu zbycia nieruchomości
 • Optymalizację podatkową przychodów z wartości niematerialnych i prawnych
 • Optymalizację podatkową w zakresie podatku od zysków kapitałowych, w tym m. in.:
  – Optymalizację podatkową dywidend
  – Optymalizację podatkową zysków z Giełdy Papierów Wartościowych
  – Optymalizację zysków z Forexu
  – Optymalizację innych inwestycji kapitałowych na rynku polskim (m.in. zbycie akcji bądź udziałów)
 • Optymalizację w zakresie podatku od spadków i darowizn
 • Optymalizację w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych