Optymalizacja podatkowa

Czym jest optymalizacja podatkowa?

Optymalizacja podatkowa to podejmowanie zgodnych z prawem działań, w ramach których przedsiębiorstwo wykorzystuje dostępne środki do obniżenia obciążenia podatkowego, które powstałoby bez ich zastosowania. Podkreślamy, że działania takie są w pełni legalne – potwierdzenia ich legalności można domagać się poprzez uzyskanie opinii zabezpieczającej.

 

Optymalizacji podatkowej dokonywać można z zastosowaniem metod krajowych (np. powołując do życia np. tzw. wehikuły podatkowe – spółki z o.o. czy spółki komandytowe) lub też metod międzynarodowych – np. powołując do życia strukturę z udziałem podmiotów zagranicznych.

Przy analizie czy działalność gospodarcza może być poddana optymalizacji podatkowej uwzględnia się:

 • rezydencję podatkową beneficjenta / udziałowca spółki – głównie ze względu na zasady opodatkowania udziałowców zagranicznych spółek kontrolowanych oraz instytucję agenta zależnego;
 • siedzibę spółki (konkretnie kraj lokalizacji siedziby w celu ustalenia czy np. dane państwo należy do tzw. rajów podatkowych;
 • stawkę podatkową – poniżej określonej w ustawie wartości należy dokonać analizy pod kątem zastosowania CFC;
 • charakter działalności – np. czy działalność będzie dot. uzyskiwania dochodów pasywnych czy też aktywnych;
 • kto należy do naszych odbiorców oraz dostawców – czynnik zagraniczny zwiększa szansę na skuteczną optymalizację;
 • fakt czy planujemy prowadzenie rzeczywistej działalności gospodarczej (ze względu na klauzulę unikania opodatkowania);
 • ilość udziałowców;
 • wielkość przychodu a także spodziewanej korzyści podatkowej;
 • termin niezbędny na uzyskanie indywidualnej interpretacji lub opinii zabezpieczającej;
 • poziom zatrudnienia;
 • kompetencje managera (beneficjenta) oraz jego dotychczasową historię biznesową – ze względu na wymogi bankowe;
 • wiek klienta (niestety ma to znaczenie dla banków);
 • oraz inne.

Optymalizacja podatkowa często wiąże się z ryzykiem negatywnej oceny zachowania podatnika przez organy podatkowy – wynika to głównie z pro-fiskalnego nastawienia aparatu skarbowego oraz niedoskonałości krajowych rozwiązań prawnych. Podatnicy za argumenty za międzynarodową optymalizacją podatkową przedstawiają:

 • niepewność prawa – ciągłe zmiany przepisów;
 • trudności interpretacyjne;
 • opresyjność organów skarbowych;
 • wspomniany wyżej pro-fiskalizm;
 • nadmierna biurokracja i rygoryzm;
 • zbyt wysokie kształtowanie podstawy opodatkowania względem faktycznego, niepodatkowego dochodu (ograniczenia dot. amortyzacji, leasingu pojazdów itp);
 • występowanie instytucji zaliczek w podatkach dochodowych (nieznane na Malcie, Cyprze, Anglii);
 • nienajlepsza renoma polski wśród zachodnich odbiorców towarów i usług.

Czy warto stosować optymalizację podatkową?

Bez wątpienia optymalizacja nie powinna stać się centralnym punktem działań podatnika – w końcu podatki to rzecz wtórna – najpierw musi pojawić się sukces biznesowy w postaci udanego pomysłu oraz strumieniu środków płynących do kieszeni podatnika. O optymalizacji warto pomyśleć, gdy działalność nabiera rozpędu – tj. wykracza poza granice kraju, czy też dywersyfikuje się pionowo i poziomo (np. przy podziale działalności na produkcję i dystrybucję). Zapraszamy do skontaktowania się z nami celem otrzymania wstępnej propozycji przeprowadzenia optymalizacji podatkowej Państwa przedsięwzięcia. Zapytania mogą dotyczyć zarówno bieżących dochodów, jak i wynagradzania osób zarządzających przedsiębiorstwem, czy też konkretnych transakcji – np. zbycia udziałów, optymalizacji kwestii licencjonowania praw własności przemysłowej, praw autorskich lub usług niematerialnych.

Zapraszamy również do zakładki „Usługi offshore”, gdzie można dowiedzieć się więcej o pozostałych świadczonych przez nas usługach, np. usługi ochrony kapitału czy pomoc w otwarciu rachunku dla spółki zagranicznej.