Spółka z Izraela

 

 

 

 

 

Zakładanie spółki w Izraelu

Izrael jest państwem położonym wzdłuż wschodniego brzegu Morza Śródziemnego. Stolicą jest Jeruzalem, ale w ostatnich latach funkcję centrum finansowego i gospodarczego przejął Tel Aviv.

Izrael, świetnie rozwinięty pod względem przemysłu i nowoczesnych technologii, jest gospodarzem dla zagranicznych firm, które chcą mieć strategiczne położenie u wrót Europy.

Państwo to posiada znaczny potencjał pod względem inwestycji w badania i rozwój.

O czym należy pamiętać

Izrael nadaje się do prowadzenia różnego rodzaju działalności. Trzeba pamiętać, że jest to jedno z państw z największą liczbą start-upów. Niezależnie od tego koszty założenia spółki są stosunkowo wysokie, co może wynikać z faktu, iż Izrael nie jest jurysdykcją typu offshore. Roczne utrzymanie spółki z drugiej strony jest relatywnie tanie i wynosi ok 300 EUR.

System podatkowy

Podatek od osób prawnych w Izraelu wynosi 26,5%. Podatek od dywidendy wypłacany udziałowcom spółek to 30%, jednakże zależne jest to od rezydencji podatkowej udziałowca.

16,5% VAT stosuje się wyłącznie do usług świadczonych i dóbr sprzedawanych na miejscu.

Księgowość

Księgowość musi być prowadzona przez licencjonowane biuro rachunkowe.

Warunki

Założenie spółki wymaga dopełnienia kilku niezbędnych kroków wymienionych poniżej – Izrael jest państwem o ugruntowanej strukturze polityczno-prawnej, stąd wynika m.in.
że założenie spółki wymaga, co najmniej wizyty u polskiego notariusza celem sporządzenia pełnomocnictw do założenia spółki. Pełnomocnictwa takie muszą być zaopatrzone w klauzulę Apostille oraz przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język hebrajski.

Rodzaje spółek

Częstym rodzajem spółki jest TOV (Trust on vehicle), nowa struktura planowania podatków w Izraelu, która w zasadzie jest kombinacją dwóch spółek: spółki zarządzającej
(bez względu na to, czy jest zarejestrowana w Izraelu, czy nie) i podległej jej spółce zarejestrowanej w Izraelu.

Siedziba

Spółka musi posiadać siedzibę w Izraelu, której adres pojawia się na korespondencji
i w nagłówkach listów oraz na który dostarczana jest poczta. Opcja wirtualnego biura
z osobistym numerem telefonu i centralą jest również dostępna.

Kapitał minimalny

Brak wymagań odnośnie kapitału minimalnego potrzebnego do założenia spółki
w Izraelu.

Konto bankowe

Dla państwa spółki zostanie założone wielowalutowe konto bankowe wraz z internetowym dostępem do rachunku, kartą VISA lub MasterCard ATM, (istnieje możliwość uzyskania kilku kart). Należy pamiętać, że spółka w Izraelu musi mieć konto bankowe w lokalnym banku – procedura jest skomplikowana i wyczerpująca, stąd większość klientów korzysta
z pomocy kancelarii prawnych – nasza Kancelaria również ma taką ofertę w cenniku.
Koszt pomocy jest jednak stosunkowo wysoki.

Zarząd

Dyrektor może być Europejczykiem, jednak dostępna jest usługa dyrektora nominowanego, który zapewnia dodatkową dyskrecję. Dodatkowo spółka musi posiadać regionalnego przedstawiciela – rezydenta izraelskiego, który „aktywuje” spółkę przed tamtejszym urzędem skarbowym – może być to firma (biuro rachunkowe) lub pracownik spółki.

Udziałowcy

Usługi udziałowców nominowanych nie są dostępne w Izraelu.

Termin założenia spółki

Najprostszym sposobem na otwarcie swojej działalności w 24 godziny jest wybranie jej z przygotowanej listy już istniejących i zarejestrowanych firm. Przy tworzeniu spółki od podstaw należy liczyć się z okresem 2-8 tygodni (+ czas przesyłki pocztowej).

Holdingi

Holdingi są często wykorzystywane ze względu na podatek 0%.

Wznowienie

Spółka zarejestrowana w Izraelu ma obowiązek corocznego przedłużania swojej działalności, co wiąże się np. z koniecznością uiszczenia opłaty skarbowej oraz ponownego powołania organów spółki.

Warunki założenia spółki

Ostatnim warunkiem jest legalność spółki zarówno w Izraelu, jak i w kraju, w którym będzie ona działać. Stworzenie spółki zagranicznej nie powinno i nie może być wykorzystywane do legitymizacji nielegalnej działalności.

Działalność finansowa, bankowość, zakłady, hazard online, ubezpieczenia i inna działalność związana z zarządzaniem wymagają pozwolenia.