Spółka z Izraela

Ogólne informacje

23%

Stawka podatkowa

4 tygodnie

Czas założenia spółki

Brak

Kapitał minimalny

Izrael jest państwem położonym wzdłuż wschodniego brzegu Morza Śródziemnego. Stolicą jest Jerozolima, ale w ostatnich latach funkcję centrum finansowego i gospodarczego przejął Tel Aviv. Izrael, świetnie rozwinięty pod względem przemysłu i nowoczesnych technologii, jest gospodarzem dla zagranicznych firm, które chcą mieć strategiczne położenie u wrót Europy. Państwo to posiada znaczny potencjał pod względem inwestycji w badania i rozwój.

O czym należy pamiętać

Izrael nadaje się do prowadzenia różnego rodzaju działalności. Trzeba pamiętać, że jest to jedno z państw z największą liczbą start-upów. Niezależnie od tego koszty założenia spółki są stosunkowo wysokie, co może wynikać z faktu, iż Izrael nie jest jurysdykcją typu offshore. Roczne utrzymanie spółki z drugiej strony jest relatywnie tanie i wynosi ok 300 EUR, wyłączając księgowość.

Procedura rejestracji spółki

Rejestracja spółki:

  • Sporządzić następujące dokumenty, które muszą być notarialnie potwierdzone: wniosek o rejestrację spółki, umowa spółki z podpisami udziałowców, deklaracje dyrektorów o zdolności do pełnienia swojej funkcji.
  • Zarejestrowanie firmy w Rejestrze Spółek
  • Zarejestrowanie firmy w Ministerstwie Finansów w celach podatkowych
  • Rejestracja spółki w Instytucie Ubezpieczeń Społecznych.

Udziałowcy:

Maksymalna liczba udziałowców to 50. Wymagany jest minimum jeden wspólnik do założenia spółki. Dopuszczalni są również zagraniczni udziałowcy.

Zarząd:

Oprócz udziałowców zarząd nad spółką sprawuje dyrektor, który jest wymagany lub rada dyrektorów.

Siedziba:

Spółka musi mieć adres rejestrowy, przekierowanie telefonu i poczty. Istnieje również możliwość posiadania stacjonarnego biura (ceny różnią się w zależności od zapotrzebowania).

Termin:

Czas założenia spółki to około 4 tygodnie.

Kapitał:

Brak wymagań odnośnie kapitału minimalnego.

Podatki i finanse

Podatek od osób prawnych w Izraelu wynosi 23%. Podatek od dywidendy wypłacany udziałowcom spółek to 30%, jednakże zależne jest to od rezydencji podatkowej udziałowca. 17% VAT stosuje się wyłącznie do usług świadczonych i dóbr sprzedawanych na miejscu. Księgowość musi być prowadzona przez licencjonowane biuro rachunkowe.

Lokalne prawo pracy

Oprócz wielu ustaw regulujących prawo pracy jego podstawą są również układy zbiorowe a także wyroki sądów pracy. Pracodawcy mogą unikać zatrudniania pracowników na umowę o pracę a angażować ich jako konsultantów bądź zleceniobiorców aby nie musieć stosować wymagań prawa pracy. Jednakże o tym czy dana osoba jest pracownikiem czy nie ostatecznie decyduje sąd.

 

Umowa o pracę nie musi być sporządzona w formie pisemnej. W tej sytuacji pracodawca jest zobowiązany dostarczyć na piśmie nowemu zatrudnionemu w ciągu 30 dni od rozpoczęcia pracy warunki jego zatrudnienia.

Czas pracy:

Maksymalny czas pracy wynosi 42 godziny tygodniowo (8-9 godzin dziennie), wszystko ponad to stanowią nadgodziny. Pracownik otrzymuje za nie premię w wysokości 25% standardowej stawki za pierwsze dwie nadgodziny, za każde następne bonus wynosi 50%. Tydzień pracy wynosi 5 lub 6 dni. Zatrudnionym przysługuje od 15 do 28 dni płatnego urlopu rocznie w zależności od stażu pracy. W związku ze świętami podwładnym przysługuje 9 płatnych dni wolnych.

Płace:

Minimalne wynagrodzenie wynosi 5300 NIS brutto miesięcznie. Prawo wymaga aby pracodawca wypłacał wynagrodzenia do 9 dnia każdego miesiąca.

Ubezpieczenia społeczne:

Składki na ubezpieczenia są opłacane zarówno przez pracodawcę (7,5% wynagrodzenia brutto) jak i pracownika (12%).

Rozwiązanie stosunku pracy:

Okres wypowiedzenia jest obowiązkowy i musi być zapewniony przez stronę rozwiązującą umowę. Różni się on w zależności od stażu pracy i wynosi od 1 dnia do miesiąca (może być dłuższy jeżeli strony wyrażą zgodę). Pracownik ma prawo do przesłuchania, w którym pracodawca wyjawia dokładne powody zwolnienia, do których podwładny ma prawo się odnieść tak aby ten pierwszy mógł podjąć świadomą decyzję.

Pozostałe informacje