Spółka we Włoszech

Zakładanie spółki we Włoszech.

Włoska gospodarka bardzo się zmieniła od czasów II wojny światowej. Dzięki odejściu od gospodarki opartej na rolnictwie Włochy są obecnie piątym na świecie krajem przemysłowym.
Bank Światowy uważa je również za kraj atrakcyjny dla prowadzenia działalności, inwestycji i handlu.

Rodzaje spółek

Istnieje kilka rodzajów spółek dla inwestorów zagranicznych:

• Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (SRL)

• Spółka akcyjna (SpA)

• Spółka komandytowo-akcyjna (Sapa)

• Spółka zwykła (societa’ semplice)

• Spółka komandytowa (SAS)

System podatkowy

W prawie UE swobodny przepływ kapitału jest standardem.

Zagranicznym inwestorom oferuje się szeroki wybór ulg podatkowych. Obejmują one dotacje i pożyczki z obniżoną stopą procentową w zależności od regionu geograficznego
i wielkości spółki, dopłaty na wydatki związane z badaniami i rozwojem lub zwolnienia
z podatków w pewnych regionach geograficznych.

Księgowość

Stawka podatku: • Podatek dochodowy: 31,4% (27,5% plus 3,9% podatku regionalnego od działalności produkcyjnej)
• Podatek od zysków kapitałowych: 27,5%
• Podatek od dywidend: 27%
• VAT: 20%
Kapitał minimalny 10000 € (25% uwalniane podczas zakładania spółki)
Udziałowcy Minimum jeden wspólnik.
Zagraniczni udziałowcy Tak
Zarząd Przynajmniej jeden wspólnik będący mieszkańcem UE
Holding zagraniczny Tak
Wymogi prawne • Obowiązkowy audyt roczny
• Obowiązkowy kwartalny podatek dochodowy i deklaracja VAT
• Wymagany kod podatkowy
Włoskie potwierdzenie notarialne 2 tygodnie opóźnienia
Termin 4 tygodnie od otrzymania wszystkich dokumentów
Siedziba Adres siedziby, przeniesienie telefonu, faksu i poczty (jeżeli korzysta się z usług biura rachunkowego). Adres biznesowy, przekierowanie telefonu, faksu i poczty.
Księgowość Księgowość dla spółek posiadających tylko jednego pracownika,
pełna księgowość (w tym płatności VAT i zwroty podatku) w oparciu o 50 transakcji rocznie.