Spółka w Turcji

Ogólne informacje

22%

Stawka podatkowa

4 tygodnie

Czas założenia spółki

10000 TRY

Kapitał minimalny

Turcja jest drzwiami do trzech największych i najbardziej dynamicznych rynków świata: Europy, Azji oraz Środkowego Wschodu. Nie dziwi więc boom gospodarczy i 34% wzrost między 2001 a 2004 rokiem, a także obecny wzrost na poziomie 5% rocznie. Od wprowadzenia w 2003 roku prawa o inwestycjach zagranicznych w Turcji podwoiła się liczba spółek, a gospodarka kwitnie. Jej włączenie w światową gospodarkę wynika częściowo z przemysłu wytwórczego.

O czym  należy pamiętać

Turcja to atrakcyjne położenie do prowadzenia różnych rodzajów działalności – jest korzystnie ulokowana w sercu regionu dynamicznie łączącego Europę z Azją: przetwórstwo, handel, hotele i gastronomia to branże przodujące w Turcji.

Co przesądza o atrakcyjności Turcji?

Status mocarstwa regionalnego oraz należenie do innego kręgu kulturowego wpływa w praktyce pozytywnie na prostotę prowadzenia biznesu. W Turcji prowadzi się działalność jak w Polsce lat 90 – prosto i z zazwyczaj dużym zyskiem.

Procedura rejestracji spółki

Rejestracja spółki:

Założenie spółki wymaga stawiennictwa w ambasadzie Turcji w Warszawie. Jest to pierwszy krok, który pozwala nam przygotować dla Państwa dokumenty (w tym pełnomocnictwo) do otwarcia spółki. Kolejne punkty na liście to:

  • Rejestracja w Urzędzie Podatkowym
  • Spisanie umowy oraz statutu spółki (muszą być notarialnie potwierdzone).
  • Złożenie wymaganych dokumentów wraz z wnioskiem do Rejestru Handlowego.
  • Notarialne zatwierdzenie ksiąg statutowych oraz dokumentów handlowych z dniem rejestracji spółki.
  • Zarejestrowanie spółki w regionalnym zakładzie ubezpieczeń społecznych; oddziałach inspekcji pracy i ubezpieczeń społecznych.
  • Utworzenie konta firmowego w Banku i wpłacenie kapitału – wymagana jest ponowna wizyta w ambasadzie tureckiej.
  • Uzyskanie pozwoleń i koncesji jeżeli są wymagane dla danego typu spółki.

Udziałowcy:

Wymagany jest minimum jeden wspólnik do założenia spółki. Maksymalna liczba udziałowców wynosi 50. Dopuszczalni są zagraniczni udziałowcy.

Zarząd:

Zarząd nad spółką sprawują Menedżer lub Rada Menedżerów. Przynajmniej jeden z udziałowców pełni funkcję menedżera. Zakres jego obowiązków ustalają udziałowcy.

Siedziba:

Spółka musi mieć adres rejestrowy. Istnieje również możliwość posiadania stacjonarnego biura, wykluczone jest zlokalizowanie biura w magazynie, chyba, że w jego ramach istnieje wydzielona część biurowa.

Termin realizacji:

Czas założenia spółki wynosi około 4 tygodni.

Kapitał:

Kapitał minimalny wynosi 10000 TRY. Jest wpłacany w części lub w całości podczas rejestracji.

Podatki i finanse

Podatki

Podatek od osób prawnych w Turcji wynosi 22%. Stawkę 18% VAT stosuje się wyłącznie do usług świadczonych i dóbr sprzedawanych w Turcji. W Turcji VAT na niektóre produkty jest obniżony, w tym 8% na żywność i leki, a także tylko 1% na gazety i czasopisma. Aby uniknąć płacenia podatku VAT od usług i sprzedawanych dóbr lub towarów, trzeba udowodnić, że nie zostały one wyprodukowane w Turcji.

Księgowość

Księgowość musi być prowadzona przez licencjonowane biuro rachunkowe w Turcji.

Lokalne prawo pracy

Prawa pracownika:

Pisemna forma kontraktów nie jest wymagana, chyba że umowa jest na czas na określony. Jeżeli została ona zawarta ustnie, pracodawca ma obowiązek dostarczyć pracownikowi, w ciągu 2 miesięcy od rozpoczęcia pracy, dokument przedstawiający warunki zatrudnienia, czas pracy, płace i dodatki oraz warunki rozwiązania umowy.

Czas pracy:

Maksymalnie w tygodniu pracy (od poniedziałku do soboty) jest 45 godzin. O tym czy w tygodniu jest 5 czy 6 dni roboczych decyduje firma. Godziny mogą być rozłożone nierównomiernie, pod warunkiem, że obie strony się na to zgodzą oraz, że dziennie nie jest ich więcej niż 11. Pracownik może mieć maksymalnie 3 nadgodziny dziennie, a rocznie 270, aczkolwiek pracodawcy zgłaszają się do lokalnych władz o zwiększenie tego limitu, każda taka zmiana jest odnotowywana w układach zbiorowych. Premia za nadgodziny wynosi 50% w dni powszednie oraz 100% w niedziele i święta. Wszystkim zatrudnionym przysługuje wolne w dni świąteczne i ustawowo wolne (14 dni minimum, ale niektóre kontrakty przewidują nawet 24). Płatny urlop wypoczynkowy wynosi od 14 do 26 dni w zależności od liczby przepracowanych lat (wyjątkiem są pracownicy przed 18 i po 50 roku życia, którzy mają gwarantowane 20 dni).

 

Płace:

Stawka minimalna wynosi obecnie 2029,50 TRY brutto miesięcznie. Pracownicy do pensji otrzymują dodatki, których wysokość w zależności od wykonywanego zawodu może sięgać nawet 40% wynagrodzenia.

 

Ubezpieczenia społeczne:

Wszyscy pracownicy muszą przynależeć do systemu ubezpieczeń społecznych, który zajmuje się odszkodowaniami za wypadki przy pracy, emeryturami/rentami, ubezpieczeniem zdrowotnym, zasiłkami chorobowymi, dla niepełnosprawnych, kobiet w ciąży. Składka pracodawcy wynosi 22,5% wynagrodzenia brutto a pracownika 15%.

 

Rozwiązanie stosunku pracy:

Okres wypowiedzenia wynosi od 2 do 8 tygodni w zależności od długości zatrudnienia. Prawo zazwyczaj nie komplikuje procedury zwolnienia pracownika. Osoba zwolniona (i nie tylko) ma prawo do odprawy. Jej wysokość jest zazwyczaj uregulowana przez obowiązujący układ zbiorowy. Odprawa nie jest wypłacana jeżeli pracownik otrzymał wypowiedzenie za zaniedbywanie swoich obowiązków lub kradzież.

Pozostałe informacje

Nasi klienci korzystają ze spółek tureckich głównie do handlu z krajami Azji, Afryki – w tym Rosją. Cenią sobie Turcję głownie ze względu na łatwość realizowania dużych przelewów i transakcji – w Turcji nie do pomyślenia jest blokada rachunku przy transakcjach pow. 15 000 EUR. W praktyce niestosowane są procedury AML, co w świecie międzynarodowego handlu hurtowego niejednego kontrahenta przyprawiło o zawroty głowy.

 

Jeżeli szukasz jurysdykcji , która oferuje prostotę prowadzenia firmy – wybierz Turcję. Spółkę i rachunek zakładamy zdalnie. Twój biznes również może być prowadzony w pełni zdalnie.